Kaip užpildyti pajamų deklaraciją ir susigrąžinti kuo daugiau mokesčių // 2017 pavasaris

Tai jau turite preliminarias deklaracijas? Tai jau pasidžiaugėte atgautinais milijonais?

Praeitą savaitę pasikartojome, kaip apskaičiuojamos mokesčio sumos. Jei nepasikartojote, labai rekomenduoju tą padaryti.

Ką veiksime šiandien? Šiandien žingsnis po žingsnio užpildysime deklaraciją taip, kad sutaupytumėme kuo daugiau mokesčių. Jeigu turite sutuoktinį, sodinkitės ir jį į pašonę, nes pildyti reikės dviese.

Šį kartą taip pat pabrėžiu, kad, paprastumo dėlei, kalbėsiu tik apie tuos asmenis, kurie gauna atlyginimą ir niekur papildomai neuždarbiauja.

Pradedam?

1 žingsnis

Prisijungiame prie EDS (elektroninės deklaravimo sistemos) ir susirandame preliminarią deklaraciją už 2016 metus. Manau, šis darbas Jums puikiai pavyks.

2 žingsnis

Atsidarome deklaraciją ir apžiūrime, ar visi Jūsų asmeniniai duomenys (1–6 laukeliai) supildyti teisingai.

3 žingsnis

Žiūrime į ekrano viršų. Čia matome daugybę skirtukų. Jūsų deklaracijoje greičiausiai bus mažiau nei paveikslėlyje, bet vis vien kažkiek bus. Pirmi du yra deklaracijos pagrindinės dalies pirmas ir antras puslapiai, o visi likę – deklaracijos priedai.

Atsidarome GPM308P priedą (apvesta raudonai) ir patikriname, ar visos pajamos surašytos teisingai. Tikėtina, kad viskas bus teisinga, nes duomenys imami iš Jūsų darbdavių pateiktų deklaracijų. Bet galima tiesiog pasigrožėti visų metų darbo vaisiais.

Jeigu matote, kad yra GPM308N priedas, apžiūrite ir jį. Čia nurodomos Jūsų neapmokestinamosios pajamos, pavyzdžiui, banko palūkanos.

Jeigu kažką keitėte prieduose, ekrano viršuje kairėje susirandate mygtuką Klaidų tikrinimas ir jį paspaudžiate. Tik taip Jūsų pakeistos sumos bus perkeltos į pagrindinę deklaracijos dalį. Į klaidų pranešimą kol kas galite nekreipti dėmesio.

4 žingsnis

Grįžtame į pirmą GPM308 puslapį. Jame pajamos yra perkeltos iš mūsų apžiūrėtų priedų. 12 laukelyje įrašytas Jūsų atlyginimas ir, jei gavote, ligos, motinystės ar motinystės (tėvystės) pašalpa. Jeigu turėjote neapmokestinamųjų pajamų, jos įrašytos 14 laukelyje.

5 žingsnis

15 laukelyje programa automatiškai apskaičiuoja Jums taikytiną metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD). Apie NPD rašiau praeitos savaitės įraše. (Tame pačiame, kurį pradžioje rekomendavau perskaityti.)

Jeigu Jūs esate riboto darbingumo, 15A ir 15B laukeliuose įrašykite, kiek mėnesių buvote riboto darbingumo:

 • 15A laukelyje įrašykite, kiek mėnesių per 2016 m. Jums buvo nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.
 • 15B laukelyje įrašykite, kiek mėnesių per 2016 m. Jums buvo nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių lygis ar sunkus neįgalumo lygis.

Tas mėnuo, kurį neįgalumas buvo nustatytas, neskaičiuojamas. Įrašę paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Į klaidas vis dar galite nekreipti dėmesio.

6 žingsnis

Pažiūrime, kokia papildomo NPD suma (ji pavadinta MPNPD ir šifruojasi kaip metininis papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis) įrašyta 17 laukelyje . Apie papildomą NPD taip pat rašiau praeitos savaitės įraše.

Metų eigoje buvo galima Jums priklausantį papildomą NPD (turint vieną vaiką – 120 Eur) dalinti per pusę po 60 Eur kiekvienam iš tėvų ir tą sumą atimti iš priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Jeigu abu dirbote, uždirbote ir Jums buvo taikomas papildomas NPD, tai metų pabaigoje nieko neišlošite. Tačiau vis tiek pasitikrinkite, ar teisinga suma įrašyta deklaracijos pagrindinės dalies 17 laukelyje. Pasitaiko, kad įrašoma neteisinga ar visai jokia neįrašoma. Jei turite vieną vaiką, kiekvienam iš sutuoktinių tenka po 720 Eur (1 440 € : 2).

Išlošti galima, jeigu Jūs arba Jūsų sutuoktinis uždirbote nedaug. Gali būti, kad Jūs neišnaudosite viso Jums priklausančio pusės NPD už vaikus.

Tarkime, uždirbote per metus 3 000 Eur. Jums priklauso 2 400 Eur pagrindinio NPD (kaip minėjau 5 žingsnyje, ši suma automatiškai paskaičiuojama 15 laukelyje). Taigi, iš Jūsų pajamų atėmus pagrindinį NPD, lieka 600 Eur (3 000 € – 2 400 €). Už vieną vaiką, jeigu dalintis su sutuoktiniu po lygiai, Jums papildomo NPD priklauso daugiau nei liko apmokestinamųjų pajamų (720 Eur daugiau nei 600 Eur).

Šiame žingsnyje mums prireikia Jūsų sutuoktinio, kurį turėjote šalia pasisodinti. Jeigu matote, kad Jums gaunasi būtent taip, kaip pavyzdyje, – apmokestinamosios pajamos mažesnės už papildomą NPD, pasiimkite sau mažiau papildomo NPD, o kas liko atiduokite sutuoktiniui.

Papildomą NPD už vaikus galite dalintis taip, kaip norite. Galite viską atiduoti sutuoktiniui arba galite sau pasilikti 300 Eur, 200 Eur, o gal 162 Eur. Grįžkime prie pavyzdžio.

Jeigu matote, kad Jums atėmus pagrindinį NPD lieka 600 Eur, o papildomo NPD priklauso 720 Eur, į savo deklaracijos 17 laukelį kaip papildomą NPD įrašykite 600 Eur ar mažiau, o Jūsų sutuoktinis tegu įrašo tai, kas lieka. Jeigu savo deklaracijoje įrašysite 600 Eur, tai sutuoktinis galės įrašyti savo 720 Eur plius Jūsų 120 Eur (720 € – 600 €). Taip išlošite 18 Eur (120 € × 15 %).

Jeigu keitėte papildomo NPD sumą, paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Vis dar nekreipkite dėmesio į klaidas. Tiesiog paspauskite mygtuką.

7 žingsnis

Keliaujame į GPM308L priedą. Čia yra surašomos išlaidos, kurias galima atimti iš pajamų prieš jas apmokestinant. Apie išlaidas taip pat rašiau praeitame įraše.

Paprastai įmonės, kurioms sumokėtos minėtos sumos, praneša VMI apie Jūsų įmokas ir jos automatiškai patenka į Jūsų deklaraciją. Tad tiesiog patikrinkite, ar priede įrašytos visos Jūsų patirtos išlaidos. Jei vis dėlto kažko trūksta, pridėkite nuo savęs.

Jeigu kažką keitėte, paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Į klaidas ir toliau nekreipkite dėmesio.

8 žingsnis

Grįžtame į pirmą GPM308 pagrindinės dalies puslapį. Žiūrime, kokia suma įrašyta 20 laukelyje.Tai yra maksimali leidžiamų atimti išlaidų suma.

Iš pajamų išlaidų forma gali būti atimta ne daugiau kaip 25 proc. visų apmokestinamųjų pajamų, sumažintų NPD ir papildomo NPD sumomis. Apie tai taip pat rašiau praeitame įraše. Jums šios sumos patiems skaičiuoti nereikia. Deklaracijoje ji apskaičiuojama automatiškai.

9 žingsnis

Palyginame deklaracijos pagrindinės dalies 20 laukelyje apskaičiuotą maksimalią išlaidų sumą su GPM308L priedo L6 laukelyje apskaičiuota bendra išlaidų suma.

Jeigu 20 laukelyje paskaičiuota maksimali išlaidų suma yra didesnė už L6 laukelyje apskaičiuotą bendrą išlaidų sumą, nieko doro neišpešite. Tokia situacija pavaizduota paveikslėlyje.

Jeigu 20 laukelio suma mažesnė už L6 laukelio sumą, išlaidų patyrėte daugiau nei galite atimti. Taigi galite kažką išlošti. (Be abejo, jeigu šalia vis dar sėdi sutuoktinis. Gali tikti ir mama su tėčiu).

Jeigu esate studentas, sumokėjote už studijas, o apmokestinamųjų pajamų neturite arba turite labai mažai, šias Jūsų išlaidas iš savo pajamų gali atimti Jūsų tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai arba sutuoktinis. Čia galite paskaityti VMI išaiškinimą. Jeigu nuspręsite įmokas už studijas perduoti minėtiems asmenims, jie įmokų sumas turi surašyti į savo deklaracijų GPM308L priedus. VMI jiems grąžins dalį jų sumokėtų mokesčių. Savo deklaracijos GPM308L priede atiduodamų išlaidų nerašykite.

Taip pat galima dalintis už būsto kreditą sumokėtomis palūkanomis. Jeigu palūkanų sumokėjote daugiau nei pagrindinės dalies 20 laukelyje apskaičiuota maksimali išlaidų suma (arba turėjote dar ir kitų atskaitomų išlaidų, kurių dalintis negalima, pavyzdžiui, gyvybės draudimo), dalį ar visą palūkanų sumą galite perduoti savo sutuoktiniui. Su palūkanų dalybomis yra nemažai niuansų. VMI yra pateikusi išaiškinimą, tad rekomenduočiau paskaityti. Savo deklaracijos GPM308L priede atiduodamų išlaidų nerašykite.

Jeigu kažką keitėte, paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Į klaidas galite nekreipti dėmesio.

10 žingsnis

Atsidarome antrą GPM308 puslapį ir žiūrime, kas parašyta 33 laukelyje.

Jeigu suma teigiama, per 2016 m. Jūs sumokėjote daugiau mokesčio nei turėjote sumokėti, todėl permoka Jums bus grąžinta. Paveikslėlyje matote, kad bus grąžinta 237 Eur.

Jeigu suma neigiama, mokesčio sumokėjote mažiau nei Jums priklauso mokėti. Nurodytą sumą turite sumokėti iki gegužės 1 d.

11 žingsnis

Jeigu Jums turės būti grąžinta mokesčio permoka, pagrindinės dalies 35 laukelyje įrašykite banko sąskaitos numerį.

12 žingsnis

Dar kartą paspaudžiame mygtuką Klaidų tikrinimas. Dabar jau pažiūrime, kokių klaidų mums prirašė ir visas išsitaisome.

13 žingsnis

Ekrano viršuje dešinėje susirandame mygtuką Pateikti deklaraciją ir jį paspaudžiame.

Štai ir viskas.

Sveikinu! Atlikote didelį darbą.

Iš tiesų dabar viskas labai paprasta: atsidarei, pasitikrinai, pasikoregavai ir pateiki. O buvo laikai (ar pamenate juos?), kai reikėdavo viską popieriuje ranka surašyti, apskaičiuoti ir nunešus į VMI priduoti. Va tada tai buvo reikalų!

Komentaruose parašykite, kaip sekėsi pildyti deklaracijas šiais metais. Ar pavyko susigrąžinti daugiau mokesčių nei buvo siūloma preliminarioje deklaracijoje?

Dabar spauskit ir dalinkitės Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
0Share on LinkedIn
Linkedin

227 Comments

 1. Andrius

  Puiku! Nors vis vien per sudėtinga. 😀

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Viskas viskas? Ar tik kažkas?

 2. Jurgita

  Man neina irašyti datą, meta tik 2012 m

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jūs greičiausiai pasirinkote tuščią deklaracijos blanką. Paieškokite, turi būti preliminari, kur bus beveik viskas supildyta. O jeigu norite tuščio, atkreipkite dėmesį, kad jie yra du. Vienas iki 2012 m., berods. O kitas nuo 2013 m. Tai pasirinkite tą, kur vėlesniems metams tinka.

 3. Dange

  O jei viena augini vaika ir vaikui 14 metu koks npd taikomad

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Dange, jeigu vaiką auginate viena, t. y. vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su Jumis, Jums priklauso visas 120 Eur papildomas NPD per mėnesį.

  2. Rūta

   Jei abu tevai dirba ir turi du vaikus ,koks taikomas NPD

  3. Rūta

   Jei 2 vaikai ir abu tevai dirbantys,koks taikomas NPD

  4. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Rūta, už kiekvieną vaiką taikoma 120 Eur per mėnesį, nesvarbu, ar tėvai dirba, ar nedirba. Per metus už du vaikus išeina 2 880 Eur, kuriuos galite dalintis su vyru per pusę ar kitomis dalimis.

 4. Ernestas

  Puslapio linka gal butu galima?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Ernestai, patikslinkite prašau, kokio puslapio?

 5. grazina

  Kaip deklaruoti uzsienio pajamas ir isvykima?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Gražina, Jums geriausia būtų paskambinti į VMI ir pasikonsultuoti. Jie ten labai maloniai viską paaiškina.

  2. Renata

   Sveiki, Brigita, mano sūnėnas dirba Vokietijos įmonėje, turi kontraktą su vokiečių įmone, jam reikalinga pažyma iš Lietuvos VMI dėl deklaracijos pildymo už einamus metus, bet ne už 2016 metus. Nuvykęs į Palangos VMI bandė gauti pažymą, bet konsultantas atsisakė jam pateikti ir pasirašyti. Kaip galima būtų gauti reikalingą pažymą, nes vokiečiai deklaracijoje rašo 2017 metus, o ne 2016 metus, kaip mūsų Lietuvos šalis, ačiū už atsakymą

  3. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Renata, nelabai ką galiu patarti. Reikėtų aiškintis su Vokietijos mokesčių administratoriumi ir VMI. Arba bandykite kreiptis į mokesčių konsultantus.

 6. Klausimas

  Turiu tris vaikus vienas is ju pilnametis,bet mokosi profesineje mokykloje su viduriniu issilavinimu,dieniniam,ar as galiu jam prisitaikyt NDP

  Reply
  1. Mantas

   PNPD už besimokančius profesinėje mokykloje galima taikyti, jei kartu mokosi ir pagal bendrojo ugdymo programą. Iš to ką parašėte, tai lyg ir galima taikyti.

 7. Neringa

  pernai dirbau su verslo liudijimu, kaip ir kur rasyt?

  Reply
 8. neveronys

  Laba diena, labai naudinga info. Noriu jūsų paklausti kokį reiktų įrašyti npd auginam 1 biologinį vaiką ir nuo 2016 -06-18 nuolatiniai globai paimtam 1 vaikui.Su vyrų nesiskirstom viską užsirašiau aš sau.

  Reply
  1. Mantas

   PNPD galima taikyti įsivaikinus vaiką. Kaip yra su globojamais vaikais reiktų klausti VMI.

 9. Andrisu B

  P. Brigita labai dėkui už šią kelių laiptelių pagalbinę lentelę;) lygtais susitvarkiau kaip , kad rekomenduota. Tik nežinau kaip ten su automobilio pardavimu praeitais metais? ar turėjau dar kažką papildomai surašyt?, nes mačiau, kad dar yra kažkokia forma Trečiųjų asmenų VMI pateikti duomenys, tame blanke ir yra aprašoma mano parduoto automobilio sandėris..

  Reply
 10. Renata

  Sveiki, Brigita, mano sūnėnas dirba Vokietijos įmonėje, turi kontraktą su vokiečių įmone, jam reikalinga pažyma iš Lietuvos VMI dėl deklaracijos pildymo už einamus metus, bet ne už 2016 metus. Nuvykęs į Palangos VMI bandė gauti pažymą, bet konsultantas atsisakė jam pateikti ir pasirašyti. Kaip galima būtų gauti reikalingą pažymą, nes vokiečiai deklaracijoje rašo 2017 metus, o ne 2016 metus, kaip mūsų Lietuvos šalis, ačiū už atsakymą

  Reply
 11. Kristina

  Jei viena augini vaika ir vaikas turi neigaluma, koks npd taikomas? Ar gaunamas uz vaika invalidumo ismokas reikia itraukti i deklaracija?

  Reply
 12. Virginija

  Aš pirmiausiai atsiverčiu ir pasitikrinu pažymą apie VM I perduotus duomenis. Jeigu viskas perduota, spaudžiu klaidų taisymą ir , jei nėra klaidų, atkreipiu dėmesį į pastabas, tada siunčiu deklaraciją. Jeigu yra neperduotų duomenų, surašau.

  Reply
 13. Svetlana

  O jei abu auginam tai kaoki npd taikom

  Reply
  1. Mantas

   Abu galite taikyti po 60€ už menesį.

 14. Loreta

  Sveika, Brigita,
  Norėjau paklausti ka kur surašyti, jei yra moksleivė 19 metu( i darba pristatau pazyma del npd taikymo)
  Kita dukra 21 m studente( mokame uz moksla), bet registruota pas močiutę
  Yra busto draudimas.
  Ačiū

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Loreta, už moksleivę taikomas papidlomas NPD, tai ten ir įrašysite.
   Už dukros mokslus sumokėtas sumas įrašykite prie patirtų išlaidų.
   Būsto draudimo išlaidų atimti negalima, tad nieko daryti nereikia.

 15. Aleksandra

  deklaracija uzpildziau ir pateikiau,bet potopamaciau kad klaidingai.Ar imanoma kazkaipja atsaukti?ar gal galima ja istaisyta pateikti dar karta?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Aleksandra, galima pateikti patikslintą deklaraciją. Kitą savaitę detaliai paaiškinsiu, kaip.

 16. Iveta

  Cituoju : Tarkime, uždirbote per metus 3 000 Eur. Jums priklauso 2 400 Eur pagrindinio NPD (kaip minėjau 5 žingsnyje, ši suma automatiškai paskaičiuojama 15 laukelyje). Taigi, iš Jūsų pajamų atėmus pagrindinį NPD, lieka 600 Eur (3 000 € – 2 400 €). Už vieną vaiką, jeigu dalintis su sutuoktiniu po lygiai, Jums papildomo NPD priklauso daugiau nei liko apmokestinamųjų pajamų (720 Eur daugiau nei 600 Eur).
  KLAUSIMUKAS. IŠ MANO PAJAMŲ ATĖMUS PAGRINDINĮ NPD LIEKA 1390 €, TAI SUPRANTU Į 17 LANGELĮ KAIP PAPILDOMĄ NPD NEREIKIA ĮRAŠYTI 1390 €? 17 LANGELIS PAS MANE TUŠČIAS.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Į 17 laukelį galite įrašyti ne daugiau nei papildomo NPD Jums priklauso.

 17. Violeta

  Kokia Jūs šaunuolė! Ačiū Jums labai už sugaištą laiką dėl mūsų, dėl visai svetimų žmonių. Viską užpildžiau sėkmingai.
  Tikrindama GPM308L priedą radau draudimo išlaidas, o palūkanos už paimtą kreditą gyvenamajam būstui įsigyti, jei tas būstas buvo įgytas 2015 metais, ten, kaip suprantu, ir neturi būti rašomos?
  Dar kartą dėkui:)

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Violeta, ačiū už gerus žodžius. Taip, 2009 metais buvo panaikinta lengvata būsto palūkanoms, tad naujiems būsto kreditams ji netaikoma.

 18. Gitana

  Laba diena,o as pasimetusi ir nezinau kaip man daryti,nes vaiko gyvenama vieta nustatyta su manim,draugas buvo paduitas alimentu isjieskojimui pries 4metua,bet mes daba gyvenam kartu ir bendras vaikas kartu.,tai kaip as skaitausi ar viena auginanti vaika,nors realei taip nera?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Kaip teismai yra išaiškinę, jeigu tėvas gyvena atskirai, net jei ir moka alimentus, laikoma, kad jis vaiko neaugina, nes per mažai laiko praleidžia kartu. Jūsų atveju gaunasi, kad kaip ir kartu augina.

 19. Ramunas

  Sveiki, turiu ir as klausima. Jau keli metai nebepildau GPD nes negaunu pajamu LT, nes dirbu NO, o EDS nesuformuoja ar negali suformuoti preliminarios deklaracijos. Turiu busto kredita ir gyvybes draudima kur islaidas uz tai galeciau susigrazint, bent jau zmona galetu tai padaryt. Ka tureciau daryt tokiu atveju. Aciu

  Reply
  1. Viktorija

   Jei 2016 nupirkome buta su paskola, moku ir kredita ir palukanas bankui ar galiu sugrazinti palukanas? Nes vyrui sake nieko nepriklauso paskola turejo buti paimta iki2008 m.

  2. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Grąžina ne išlaidas, o sumokėtą mokestį, tenkantį toms pajamoms, už kurias padarėte išlaidas. Nėra pajamų, nėra ir ką grąžinti. Jeigu žmona dirba Lietuvoje, galbūt ji ir gali įtraukti išlaidas į savo deklaraciją.

 20. Arturas

  Norejau pasidometi , jai as pirkau nama praeitais metais, galima deklarutoi?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Lengvata taikoma tik iki 2009 m. pirktam būstui.

 21. Viktorija

  Jei 2016 nupirkome buta su paskola, moku ir kredita ir palukanas bankui ar galiu sugrazinti palukanas? Nes vyrui sake nieko nepriklauso paskola turejo buti paimta iki2008 m.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Lengvata taikoma tik iki 2009 m. pirktam būstui.

 22. Edita

  Sveiki dirbu pagal verslo liudijima negaunu jokiu lengvatu menesines islaidos vien uz mokescius :kede 120,verslo liudijimas 150,priemones 200 ir viskas I minusa jau puse metu.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Edita, verslo pradžia visada sunki. Žiūrėkite į tai kaip į investiciją 🙂

 23. Rytis

  Sveiki, as asmeniskao dirbu Norvegijoje, as dabar esu tevystes atostogose. Su zmona turime du mazus vaikus tai zmonai priklausys dviguba suma uz vaikus? Nes as nemanau ar pildysiu deklaracija.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jeigu nesate deklaravę išvykimo iš Lietuvos, tada taip, gali žmona paimti ir Jūsų NPD, žinoma, jeigu Jums NPD už vaikus nebuvo taikytas mokant tėvystės pašalpą.

 24. Jola

  Sveiki, su vyru turime du vaikus. Vyras deklaracijos nepildys, ar as galiu rasyti visa NPD suma uz vaikus sau.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jeigu vyras metų eigoje už vaikus netaikė NPD, manau, galite. Nors nežinau, kaip VMI pažiūrės. Blogiausiu atveju, lieps pateikti patikslintą.

 25. Nerijus

  Laba diena,
  Jeigu esi samdomas darbuotojas ir dar gauni papildomai pagal autorine sutartį, tai kaip tada pildyti deklaraciją? Kur įvesti gautą autorinį atlygį ir apskaičiuoti kiek reikia sumokėti?
  Ačiū!

  Reply
 26. Dovidaitė Brigita (Post author)

  Jeigu gavote autorinių pajamas iš juridinių asmenų, jie patys turėjo išskaičiuoti ir sumokėti visus mokesčius. Jūsų deklaracijoje autorinių suma turėtų matytis apmokestinamųjų pajamų priede.

  Reply
 27. Rima

  Užpildžiusi deklaraciją turejau gauti 21 eu už įmokas draudimui. Tačiau kai papildžiau deklaraciją apie išmokėtą ligos pašalpą,likau pati skolinga valstybei 3 eu. Vadinasi užpildžius info dėl ligos pašalpos viso atskaičiavo 24 eu. Kodėl taip galėjo įvykti? Ar aš pati kažkur galėjau suklysti puldydama. Ar man tiesiog buvo klaidingai paskaičiuota išmoka, o dabar turiu grąžinti tą permoką? Ir kodėl taip nutinka apskritai. Ačiū už atsakymą.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Taip nutinka todėl, kad kai dirbate nepilną mėnesį, Jums priskaičiuoja mažesnį atlyginimą ir dėl to didesnį NPD. Tačiau Jūs dar gaunate pašalpą, todėl gaunasi, kad buvo pritaikytas per didelis. Iš čia atsiranda mokesčio nepriemoka. Apie tai rašiau Kodėl aš likau skolingas valstybei? NPD dydžiai pasikeitę, bet principas tas pats. Rekomenduoju paskaityti 😉

 28. Asta

  Laba diena,
  jei vaikas mokosi gimnazijoje ir mokslas joje yra mokamas ar tą sumą į deklaraciją taip pat įrašyti?
  Ačiū 🙂

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Lengvata taikoma tik tada, kai vaikas mokosi profesinėje arba aukštojoje mokykloje, kurią baigęs įgija bakalauro ar magistro laipsnį arba profesinę kvalifikaciją. Gimnazijoje greičiausiai profesinės kvalifikacijos neįgis, tad lengvata negalėsite pasinaudoti.

  2. Petras

   Man atrodo, kad PNPD už vaikus taikomas tol, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Gimnazijoje turėtų pagal tokią mokytis.
   Čia VMI išaiškinimas: https://www.vmi.lt/cms/leidiniai27/-/asset_publisher/S9wH/content/id/7501

  3. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Ačiū, Petrai, už pastebėjimą. Taip, kol vaikas mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, įskaitant ir gimnaziją, tėvams taikomas papildomas NPD. Galbūt aš ne taip supratau Astos klausimą. Maniau, ji klausia, ar gali už mokslą sumokėtas išlaidas atimti iš pajamų.

 29. Ernesta

  Sveiki. Mano sūnui 2016 m. birželio 1 d. suėjo 18 metų. Pildydama deklaraciją 17 laukely už jį parašiau tik 600€ (už 5 mėn po 120, nes jį auginu viena), maniau, kad sulaukus pilnametystės jau nebepriklauso. Jis mokosi VšĮ mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Tai aš galiu už jį pildyt visą priklausomą mpnpd kol jis mokysis šioj mokykloj ar kaip? Šiemet jis antrame kurse. Ačiū už atsakymą.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Kaip tik virš Jūsų komentaro Petras pasidalino nuoroda į VMI konsultaciją. Jeigu Jūsų sūnus mokosi pagal bendrojo ugdymo programą bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje, Jums taikomas papildomas NPD iki tol, kol sūnus baigs mokyklą.
   Beje, net jei Jūsų vaikas nesimokytų mokykloje, Jums vis dar priklausytų papildomas NPD už birželio mėnesį. Papildomas NPD nustojamas taikyti ne tą patį, o kitą mėnesį, kurį pasibaigia teisė jį gauti.

 30. Laima

  Sveiki,

  2016 m. pabaigoje 4 mėn. nedirbau. Skaičiau, kad tokiu atveju galiu susigražinti dalį GPM. Kaip tai reikėtų įforminti deklaracijoje? ačiū už atsakymą.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Laima, kažkaip ypatingai forminti nereikia. Tiesiog Jums metų eigoje buvo pritaikyta mažiau NPD negu priklauso. O kai pildysite deklaraciją, Jums paskaičiuos visą priklausantį NPD ir savaime apsiskaičiuos, kad per daug mokesčių sumokėjote, todėl grąžins. Svarbu tik deklaraciją pateikti iki gegužės 1 d.

 31. Violeta

  Man nerodo GPM308L priedo. Kodel? 🙁

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Violeta, arba Jūs nepatyrėte leidžiamų atskaityti išlaidų, arba patyrėte, bet niekas VMI apie tai neinformavo. Jeigu turite išlaidų ir norite jas deklaruoti, susiraskite kažką panašaus į pridėti lapų ar priedų. Tiksliai nepamenu, bet yra kažkoks toks mygtukas.

 32. Salvinija

  Nemoku prisegti banko išrašo už sūnaus studijas. Į deklaraciją sumą įrašiau, bet pernai VMI paprašė atsiųsti įrodantį dokumentą. Noriu tai padaryti ir šiemet, bet neatsimenu kaip tai dariau pernai….

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Aš tiksliai nežinau, bet lyg pirmame lape yra galimybė pažymėti varnelę, kad pridedami dokumentai. Gal atsiras tada kokia galimybė tuos dokumentus prisegti.

 33. Monika

  Sveiki, norejau paklausti del 17 langelio. Pateikdama deklaracija nieko i ji neirasiau, bet auginu du vaikus. Vienas vaikas santuokoje, gime 2016-01-05, kita auginu nuo kito vyro net nebuvome vede, kaip ir viskas aisku as grazinu uz ji 1440 eur, nes auginu viena. Bet kitas vaikas santuokoje su vyru, bet man deklaracijoje 15 berods langeli parase suma 2400, kaip ir su vyru nedalinome per puse, bet dabar kaip pasiskaiciau jusu prasyma kaip pildyti pasirodo reikejo 17 langeli uzpildyti, tai dabar jau nieko nebesuprantu lyg tai 33 langeli raso, kad grazins 360 eur, bet ar tikrai gerai, kad palikau tuscia 17 langeli?? Prasau paaiskinkite, nes nieko jau nebesuprantu…

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Monika, 15 laukelyje įrašomas pagrindinis NPD, kuris apskaičiuojamas pagal Jūsų pajamas. 17 laukelyje įrašomas papildomas NPD už vaikus.
   Dėl to, kad palikote tuščią, niekas nesupyks. Tiesiog gali būti, kad galėjote susigrąžinti daugiau nei dabar atgausite. Plačiau apie NPD skaitykite čia.
   Jeigu sugalvosite, kad norite iš naujo pateikti, kaip tą padaryti, skaitykite čia.

 34. Inga

  Sveiki. Kokiu budu galutinai iš Lietuvos išvykstančio asmens pajamų deklaraciją pateikti VMI jei nuo 2016 metu antro pusmecio isvykau is Lietuvos nuolatinai ir nesu Lietuvos gyventoja?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Teikiant deklaraciją už 2016 metus pirmojo puslapio viršuje, šalia laikotarpio, yra laukelis, iki kurios dienos deklaruojamos pajamos. Jis skirtas išvykstantiems.

 35. Rasa

  Sveiki. O kaip su globojamais vaikais? NPD turbūt nepriklauso?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Rasa, deja, už globojamus vaikus NPD netaikomas. Tik už įvaikintus.

 36. Felicija

  Dėkui už išsamiai ir paprastai išdėstytą informaciją.
  Man tik kilo klausimas, jei praėjusiais metais deklaruojant buvo pritaikyta NPD suma metams tik už vieną vaiką 1440 (jų turiu du, deklaruoju pajamas tik viena) – ar galiu dabar iš naujo pateikti deklaraciją už 2015 metus prirašant NPD už abu vaikus 2880?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Vat, žinokit, nežinau. Kai susimokėti mokesčius, tai dar ir susirastų Jus, ir lieptų užpildyti, ir susimokėti turėtumėte. O kai susigrąžinti, nežinau. Pamėginkite paskambinti ir paklausti. Tik gal jau po gegužės 1 d. – bus lengviau prisiskambinti.

 37. laura

  nesuprantu , kaip yra
  PERSPĖJIMAS: Jei 33 laukelyje apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma yra didesnė už grąžintiną 46 laukelyje privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą, tai turite sumokėti gautą skirtumą -116 Eur, iš mokėtinos sumos atėmę grąžintiną sumą įmokos kodu 1441.
  uzpildzius deklaracija man ismete toki perspejima, nors 46 laukelyje jokios sumos nera irasyta ar as skolinga ? ar man cia grazins man tokia suma? taip pat isejau i dekreta 03.09 bet duomenu nera dar pateikta ar man pateikti ar nukelti i kitus metus? aciu

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   O Jums 33 laukelyje suma su pliuso ar minuso ženklu?
   Dekretas jau šiais metais, kaip suprantu. Tai pildant deklaraciją neaktualu. Pildom už 2016 metus.

 38. Jolanta

  Sveiki, norėjau pasiteirauti ar būtų galima šiais metais deklaruoti pajamas už 2015 m. ir pvz. susigrąžinti pinigus už mokslus (buvo mokėta 2015 m.)? Tada nedirbau ir nedeklaravau šių pinigėlių, tačiau dabar dirbu ir norėčiau deklaruoti, geriau man deklaruoti ar tėvams, kad sugrąžintų?

  Reply
  1. Saulius

   Be abejo galima už 5 praėjusius metus.

 39. vytautas dobilas
 40. Kristina

  Sveiki, anksčiau, būdavo lengva, pasitikrinau, užpildžiau ir baigta. Tačiau šį kartą atsidariusi nustebau, radau, kad turėsiu sumokėti 70 EUr :(. Galvoju reikia pasiaiškinti, bandau jau visą mėnesį savo jėgomis užpildyti, tačiau vis tiek man kyla neaiškumų. Gal galėsite pagelbėti.
  Iki 2016.09.23 buvau vaiko priežiūros atostogose. Ir matau, kad man buvo taikomas NPD, o PNDP nepritaikytas. Nuo 09 įsidarbinau ir jau NPD nebepriklausytų pagal pajamas ir darbdavys pradėjo taikyti PNPD (60 eur). Man neaišku, tada ar toms pajamoms kai buvau vaiko priežiūroje irgi turėjo būti taikomas pnpd? ir kutr tada supildyti tą informaciją? Ir kai skaičiuji metinį NPD tai ar turi reikšmės, kad kažkada jis priklausė?
  Ačiū.

  Reply
  1. Kristina

   Brigita, išsiaiškinau, jau pagal kitus Jūsų įrašus savo klausimą! Lbai ačių, kad taip išsamiai surašot viską. Tik man vis tiek liko klausimas dėl PNPD. Pagal tuos duomenis kur Sodra pateikė VMI matau, kad prie faktiškai taikytas PNPD laukelio nieko nėra, nei nulio nei kokio skaičiaus. Gl žinote ar priklauso PNPD kai esi vaiko priežiūros atrostogose? Ar jis turėjo būti taikomas?

  2. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Kristina, metų gale Jums priklausantis NPD perskaičiuojamas pagal visas metines pajamas. Jeigu pašalpa buvo maža, o atlyginimas didelis, atsiranda neatitikimai. Plačiau apie tai skaitykite „Kodėl aš likau skolingas valstybei?“. NPD sumos šiais metais kiek kitokios, bet principas tas pats.
   PNPD taip pat taikomas metinėms pajamoms. Galite taikyti kas mėnesį, galite netaikyti ir tik metų gale užsipildyti deklaraciją ir prisitaikyti.
   Iš tiesų nėra skirtumo, ką Jūs metų eigoje darėte. Metų pabaigoje imamos metinės pajamos ir pritaikomas metinis NPD ir PNPD. Ir tada apskaičiuojamas skirtumas tarp to, ką sumokėjote, ir to, ką turėjote sumokėti.

 41. vytautas dobilas

  kas yra eds

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Vytautai, dėkui už pastabą! Papildysiu, kad tai elektroninė deklaravimo sistema.

 42. Mindaugas

  Laba diena Brigita, su žmona auginame 1 vaiką, deklaruodami pajamas PNPD prisitaikėme norimu santykiu. Deklaravus gavosi, kad man VMI skolinga 85 Eur, o žmona skolinga VMI 75 Eur. Ar laukti kol man VMI sumokės 85 Eur, ar žmona pirma turi sumokėti VMI 75 Eur? Ar tiesiog mums nieko nereikia daryti, o VMI man perves 10 Eur. Labai lauksiu atsakymo, nes kol kas niekur nerandu apie tai informacijos.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jei pateikėte deklaracijas tokias, tai Jums sumokės 85 Eur, o žmona iki gegužės 1 d. turi sumokėti 75 Eur. Bet gal galite pastumdyti dar NPD už vaiką ar pasidalinti kitas išlaidas, kad žmonai mokėti nereikėtų, o Jūs susigrąžintumėte daugiau. Kaip patikslinti deklaraciją skaitykite čia.

 43. Dana

  laba diena,gal galėčiau sužinoti VMI sąskaitos numerį į kurią reikia pervesti deklaruotų pajamų įsiskolinimą

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)
 44. Sandra

  Laba diena, noriu paklausti jei abu su vyru dirbame ir gyvename Norvegijoje bet isvykimo nesame deklarave.kaipmtada su deklaracijomis kaip ka reikia pildyti gal zinote ar tiesiog skambinti i vmi tiesiai ir klausti. Is anksto dekojunuz atsakyma,

  Reply
 45. Eglė

  Sveiki,
  o jeigu man antrame puslapyje 31 laukelyje parašyta -153, o 33 laukelyje 153? Tai čia išeina kad nieko negausiu?ar kaip suprasti? Atsimenu anais metais irgi buvo kažkas panašaus, bet taip įvyko dėl VMI klaidos. Tai kur man pasitikrinti? Ačiū.

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Egle, reikia žiūrėti į 33 laukelį. Jeigu ten pliusas, kaip kad sakote, vadinasi, susigrąžinsite. Tai kad lyg ir visada būna 31 laukely minusas, jei 33 pliusas.

 46. Ruta

  Jeigu VMI skolinga man, iki kada atgausiu pinigus?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Rūta, sunku pasakyti. Bet jei nekils neaiškumų, turėtumėte greitai atgauti. Kai kurie jau yra atgavę.

 47. Silvija

  Sveiki, ačiū už labai naudingą gidą! Bet man kilo toks klausimas – dirbau įmonėje, kuri dalį atlyginimo išmokėdavo į sąskaitą, o dalį – grynais pinigais. Galop ji bankrutavo. Dabar deklaracijoje yra suma tik atlyginimų, pervestų į sąskaitą, o grynaisiais nesimato. Jie man duodavo pinigų priėmimo-perdavimo kvitus pasirašyti, bet pasilikdavo sau, tai aš nežinau, kiek išmokėta man grynais iš viso bus (sumos keitėsi – nes darbo pobūdis toks), nekilo mintis paklausti, o dabar neįmanoma susisiekti su niekuo. Ar tokios pajamos deklaruotinos?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jūsų situacija kvepia juodąja buhalterija. Koks atlyginimas darbo sutartyje? Ar jis sutampa su deklaracijoje nurodytu? Iš esmės deklaruoti darbo užmokestį ir sumokėti visus mokesčius turi darbdavys.

 48. Petras

  Sveiki, nerandu kur pylditi deklaracijos forma už mokamas studijas, nuo 2016.09 – 2017.06 .

  Reply
 49. deividas

  man rodo tik 2015 metus

  Reply
 50. rita

  Gaila anksciau nemaciau sito straipsnio.As praeitais metais dirbau ir viena auginu du vaikus iki 18metu.Gavau tik 160 e mokesciu.Kaip supratau galejau gauti daugiau

  Reply
 51. Mere

  Labas, vyras ūkininkas, sugyventine nedirbanti ir turi 2 bendrus vaikus. Ar kazka turetu gauti ar ne?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Gauni tada, kai mokesčius moki. Nes gauni ne pinigus, o susigrąžini mokesčių permoką.

 52. Deivydas

  2016metu vasara dirbau 1.5menesio, yra tikimybe gaut kiek nors pinigu?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Priklauso nuo to, kiek mokesčių sumokėjote.

 53. Jonas

  Laba diena. Turiu keletą klausimų. Pamenu, praėjusiais metais pradėjus pildyti deklaraciją joje jau buvo automatiškai atsiradę duomenys, kuriuos aš patikrinau ir deklaravau. Dabar – prisijungus pildyti radau, kad visur vien 0 ir yra atsidariusi galybė nereikalingų priedų. Taip pat peržiūrėjus pažymą už 2016 m pajamas – radau nelogiškus skaičius bei pajamų šaltinius, kurie man yra nepažįstami. Gal numanomte, kodėl taip galėjo nutikti?

  Reply
  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jonai, gali būti, kad Jūs atsidarėte ne preliminarią deklaraciją, o tiesiog tuščią blanką. Ieškokite preliminarios. O dėl neaiškios kilmės pajamų tikrai negaliu pakomentuoti 🙂

 54. Egidijus

  Uzpildzius deklaracija 33 laukelyje buvo teigiama suma, po deklaracijos pateikimo gavau pranesima jog as esu skolingas. Tad vistiek nesuprantu kaip zinoti kada skoloje as o kada jie.
  31 laukelis -153
  33 laukelis 153
  40b laukelis 90
  44 laukelis 90
  46 laukelis -90

  Likau skoloj 26.07

  Reply
  1. Saulius

   O čia kurie metai?
   Skaičiuojant grynai pagal deklaraciją, tai plius 63 gaunasi (153-90), bet jei turėjote kokių nors skolų už ankstesnių metų deklaracijas, tai jas pirmiausiai padengė, todėl ir nieko negrąžinti.

 55. Ausra

  Laba diena.Su vyru issiskyriau 2018m tai noriu pasiteirauti ar jam priklauso puse vaiko isirasyti uz 2017m.Kitas dalykas as pateikiau deklaracija su pilnu vaiku jei reikejo dalintis ar galima pateikt deklaracija is naujo.ar laukti laisko kai perziures.aciu

  Reply
 56. K

  Sveiki. Matau pas save, kad sumokėjau draudimamas 707,52, nuo kurių, kaip suprantu turėčiau atgauti 15 proc., tačiau man grąžinama suma gerokai mažesnė nei 15 proc. ar aš ką nors ne taip suprantu nes nuo sumos 15 proc. būtų 106,12 euro?

  Reply
 57. zivile

  sveiki jei as nedirbau 2017metais ir turiu du vaikus ar gauciau ka nors nes man nemeta 2017m

  Reply
 58. Jelea

  Peržiūrėjau savo pajamų deklaraciją. Rodo,kad teks sumokėti Man vmi. 2017m. turejau nedarbinguma dėl vaikų ligos.Tik Nuo 2017m. Gegužės 1d.parasiau prašymą dėl NPD netaikymo abiems vaikams. Apart DU turiu nuo 2017m.papildomas pajamas dėl vaikų neigalumo… Ar dėl šių priežasčių esu skolinga vmi?

  Reply
 59. Gintare

  Laba diena, dirbu dviejose darbovietese, viename taiko pnpd, kitoje netaiko , uz 2016 metus gavau ta nepritaikyta npd, uz 2017 negaunu, kodel? Aciu uz atsakyma

  Reply
 60. Viktorija

  Sveiki,
  dirbu lagal verslo liudijima visus metus, mhm truputi pasimeciau su pildymu. Man pildyti tik V13, V14, V15 ir V16? 🙂

  Reply
 61. Vaivile

  Sveiki.dirbau praitais metais apie 2men ir gavau atlyginima ir deklaravus iskilo klausimas nera grazintinos sumos.ar tai gali but nes pernai deklaravus tokia pat suma buvo grazintina suma?

  Reply
 62. Sandra

  O jei esi papildomai apsidraudes ar įmanoma susigrazint?

  Reply
 63. Justina

  Laba diena,
  norėjau paklausti dėl deklaracijos. Tie duomenys, kurie sukelti viskas ten gerai, žinau kaip pateikti. Bet yra neperkeltų duomenų, nes pardavėme būstą. Būstas parduotas 2017 m. kovą, o balandį jau pirkom sklypą ir pradėjom namo statybas. Tai tą sumą, gautą už būstą reikia kažkur įrašyti? Kadangi pirkom sklypą ir pradėjom statybas (viskas registruota Registrų centre), tai VMI kaip ir neturėtume nieko mokėti. Ar visa tai reikia teikti per gyventojo (šeimos) deklaraciją? Ačiū už atsakymą.

  Reply
 64. Gita

  Norejau paklaust jei gyvybes draudimo sumoketa 455 per metus. Atgausim 15 proc? Tai butu apie 60 euru ar as ne taip skaiciuoju?

  Reply
 65. David

  Dirbau visus 2017 metus, metines pajamos 10187,37 ir turiu 2 vaikus ir tik susigrazinau 70eur, ar cia normalu?

  Reply
 66. Diana

  Sveiki.
  Domina toks klausimas,niekad nekreipem demesi i 17 langeli.
  Situacija tokia,vaikas gime 2015m kovo 30d.antras vaikas gime 2017m rugsejo 16d.
  Tai kokia suma reikia rasyti 17 langelyje?
  Ir uz kuriuos metus galima pateikt is naujo del to 17 langelio?
  Kokias sumas vesti kiekvienais metais?

  Reply
 67. Marian

  O aš tai nesuprantu,kodėl aš visada lieku skolinga tam VMI….dirbi,dirbi VŠĮ,gauni kiek gauni,juk ne pati sau algą skaičiuoji..jei tik nedarbingumą turėsi bet kokį trumpą…kasmet skoloj..tai 17,tai 45.Tamsus miškas su vilkais..Ir kai reik sumokėt nesuprantant už ką,patikėkit..nelinksma..ir pikta.

  Reply
 68. Darius

  Laba diena ar galima i deklaracija irasyti zmonos banko saskaita?

  Reply
 69. Jurgita

  Noriu pasiteirauti isejau i dekretines 2017m lapkriti, o vaikas gime 2018 m vasari ar pildant deklaracija i 17 langeli reikia kazka irasyti?kolkas 0 ten parasytas.

  Reply
  1. Deklaracijos

   PNPD taikyti pradedamas po vaiko gimimo einanti menesi tai Jusu atveju i 2017m deklaracijos 17 laukeli rasomas 0.

 70. Jurgita

  Suklydau del datu 2016m lapriti isejau dekretiniu o gime vaikas 2017 m vasari.tokiu atveju bunant dekretinese ar 17 langeli reikia kazka irasyti?

  Reply
 71. Aliona

  Sveiki koks npd taikomas uz vaikus 2014.2015m

  Reply
 72. Zigmas Savickas

  Laba diena, domina mokėsčių deklaracijos pildymas jei kaupiu pensijiniame fonde 2-a pakopa.

  Reply
 73. Goodness Success

  Ar ieškote privataus skolintojo? Ar skubiai reikia paskolos? Ar turite blogą kreditą? Aš galiu padėti jums užtikrinti paskolą, kurios palūkanų norma yra tik 2%. 100% finansavimas su minimaliais dokumentais. Mūsų paskolų kompanija yra pasirengusi teikti visas pasirinktas paskolas, jei tik galėsite grąžinti. Mes nereikalaujame jokios užstato formos. Mūsų paskolų palūkanų norma yra lanksti, nes paskolos lėšos suteikiamos 2% palūkanų norma. Mes esame patikimas paskolos teikėjas, ir mes jus užtikrinsime, kad jei atliksite žingsnį žingsnis po žingsnio, gausite paskolą, kuri patvirtinta ir perduodama jums. Prašome grįžti į mane per mūsų paštas: {lendersuccess@gmail.com}, jei jus domina paskola, kad galėčiau suteikti daugiau informacijos apie mūsų paskolos sąlygas.

  Kad galėtumėte pasinaudoti savo tinkamumu, pateikite man šią informaciją:

  Pilnas vardas:
  Adresas:
  Mėnesinės pajamos :
  Paskolos suma:
  Paskolos trukmė:
  Paskolos paskirtis:
  Amžius:
  užsiėmimas:
  Telefono numeris:
  Savo asmens tapatybės kortelės ir jūsų nuotraukos kopijos nuskaitymas:
  Gimimo data :

  SUTARTIES PASKOLOS KOMPANIJA
  (Lendersuccess@gmail.com)

  Reply
 74. Aurimas

  Kodėl metinėje pajamų deklaracijoje nerodo, kad šeimoje yra vaikas ?

  Reply
 75. Francisco Javier

  Atidarykite paskolos pasiūlymą iš geros paskolos bendrovės „Olivia Loan“ kompanijos, siūlančios man 160000 dolerių paskolą, ši bendrovė yra gera teisinė įmonė, taigi, jei jums reikia paskolos, susisiekite su jais el. Paštu (olivialoan.co.info@gmail.com) mano vardas yra Francisco Javier

  Reply
 76. Edvinas

  sveiki, jei as uzdirbu 25000 per metus ir man NPD nera isvis taikomas, o ar uz vaika papildomas NPD gali buti taikomas?

  Reply
 77. dangyra

  sveiki. pardaviau dovanota buta neislaikyta 10metu,bet jame deklaruota vieta daugiau nei du metai buvo, deklaracijoje yra pateikti duomenys apie parduota buta, bet kur reikia prisegti kad matytu kad as ten buvau deklaruota daugiau nei du metus,ar jie sita informacija patys susizinos. beto kuris langelis parodo gautina suma,ar kad jiems sumoketi. aciu

  Reply
 78. Jean Carlos

  Ar jums reikia skubios paskolos, kad atsiskaitytumėte už savo sąskaitas, pradėtumėte verslą ar bet kokią paskolą, susisiekite su Jean Carlosu (creditplusfinance11@gmail.com)

  Reply
 79. Al Abdullah Queen Rania

  Sveiki visi; mano vardas Sara Akbar iš Kuveito. Aš mačiau komentarus iš žmonių, kurie jau gavo paskolą iš bendrovės „Al Abdullah Queen Rania“, ir nusprendžiau iš jos kreiptis, ir tik kelias valandas aš patvirtinu savo sąskaitoje 670 000 000 dinarų, kuriuos prašiau. Aš, kaip ir kiekvienas, kuriam reikia paskolos, turėtų atsiųsti ją elektroniniu paštu (queenranialoanleader@hotmail.com) arba whatsapp +2348122022637. Esu patenkintas dabar, kai gavau paskolą, kurios prašau

  Reply
 80. JS

  Sveika, Jurgita.
  Labai reikalinga pagalba atsakant į šiuos klausimus:

  Sveiki,

  1. Lietuvoje dirbau 2017 m. iki kovo mėn., išsideklaravau 2017 m. gegužės mėn. ir išvykau iš Lietuvos. Pildant deklaraciją už 2017 m., ar man priklauso visas (už visus metus) papildomas NPD už vaikus (turiu du vaikus, PNPD dalinuosi su žmona), ar tik už tą periodą, kuomet buvau registruotas Lietuvoje?

  2. Gyvendamas Lietuvoje už 1296,63 Eur įsigijau Volvo automobilį (po avarinės būklės). Jį suremontavau, išleidau nemažai pinigų remontui. Automobiliui buvo atlikta ekspertizė, kuri kainavo apie 300 Eur. Turiu ne visas sąskaitas, tačiau išlaidos iki tol, kol galėjau eksploatuoti automobilį, buvo išties nemažos. 2017 m. pardaviau automobilį už 5000 Eur. Mokesčių deklaracijoje rodomas pelnas 3703,37 EUR. Realiai tokio pelno nebuvo, nes buvo patirtos išlaidos automobiliui suremontuoti. Ar galima šį pelną sumažinti patirtomis išlaidomis ir kaip tai padaryti?

  3. 2017 m. buvo pirktas Mercedes automobilis už 1000 Eur ir parduotas už 300 Eur. Buvo patirtas 700 Eur nuostolis. Tačiau tai neatsispindi deklaracijoje (sumos vietoje yra nurodytas „0“)?

  Iš anksto dėkoju už atsakymus.

  Reply
 81. JS

  Atsiprašau… Laiškas buvo skirtas ne Jurgitai, o gerb. Brigitai 🙂

  Reply
 82. Jonna

  Ar jums reikia skubios paskolos? Aš galiu aptarnauti savo finansinius poreikius, turėdamas mažesnę grąžinimo problemą, todėl mes jus finansuojame tik už (2%). Neatsižvelgiant į jūsų aplinkybes, savarankiškai dirbantiems asmenims, pensininkams, turės blogą kredito reitingą, galėtume padėti. Susisiekite su mumis šiandien: jonnafinance@outlook.com

  Reply
 83. Laimonas

  Laba diena, ar gražins pinigus už 2015 metus jeigu pateikiau deklaraciją 2018.

  Reply
 84. Jekaterina

  Brigita, dėkoju jums už tokią išsamią instrukciją! Deklaravau pajamas pirmą kartą, akys išsprogo pamačius krūvą lapų su neaiškiais terminais… Su jūsų pagalba viską užpildžiau ir gan greit.

  Reply
 85. MCKENZIE MICRO FINANCE

  Mc Kenzie mikrofinansavimas
   
  Sveiki….

     Ar jums reikia greito ar ilgalaikio paskolos?
  Mes siūlome verslo paskolą, asmeninę paskolą, studentų paskolą, skolų konsolidavimą
  paskola už žemą palūkanų normą 2%, nepriklausomai nuo jūsų kredito balas ir mes
  pristatyti pinigus mūsų klientui per 12 valandų po paraiškos / apdorojimo.
  Susisiekite su mumis šiandien, kad gautumėte visą savo finansinį poreikį.

      Norėdami gauti daugiau informacijos ir prašymų, susisiekite su mumis adresu
      Paštas >>> mckenziemicrofirm@gmail.com

  Ačiū.

  Mr.Walter Heusser (generalinis direktorius)
  (TEAM DIRECTOR) MCKENZIE MICRO FINANCE FIRM.

  Reply
 86. Jean Carlos

  Ar jums reikia skubios paskolos, kad atsiskaitytumėte už savo sąskaitas, pradėtumėte verslą ar bet kokią paskolą, susisiekite su Jean Carlosu ( Creditplusfinance11@gmail.com arba Whatsapp +16234044993 )

  Reply
 87. JIM BUFFER

  Ar esate verslo vyras ar moteris? Ar esate bet kokio finansinio netvarka Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte malonų smulkaus ir vidutinio verslo? Ar turite mažą kredito balą ir jums sunku gauti kapitalo paskolą iš vietos bankų ir kitų finansų institutų ?. Suinteresuoti pareiškėjai turėtų susisiekti su mumis elektroniniu paštu: trustfunds804@outlook.com

  Reply
 88. ANDY COLE

  Gera diena

  Jei esate verslo vyras ar moteris? Jei esate bet kokio finansinio streso ar jums reikia lėšų, kad pradėtumėte savo verslą? Ar jums reikia paskolos
  sumokėti skolą arba sumokėti sąskaitas? Ar turite mažą kredito balą, o jums sunku gauti paskolą iš vietos bankų ir kitų finansų įstaigų? Ar jums reikia paskolos ar finansavimo, pavyzdžiui:

  a) asmenine paskola

  b) švietimas,

  c) skolų konsolidavimas,

  d) plėtra,

  e) ir kt

  Mes siūlome paskolas asmenims, įmonėms ir bendradarbiauja įstaigoms, kurių metinė palūkanų norma yra 3%. Minimali suma, kurią galite skolintis, yra 2,000.00 JAV dolerių iki maksimalios 50 milijonų JAV dolerių. Jei norite, susisiekite su mumis elektroniniu paštu žemiau.

  Kreipkitės į mus dabar: trustfirm2010@gmail.com

  PAVADINIMAS: ponas Andy Cole

  Greita ir lengva paskola

  Reply
 89. Angga

  Sveiki visi,

  Aš esu privatus skolintojas, aš siūlau paskolą 2 proc. Tai yra teisėta bendrovė, turinti garbę ir skirtumą. Mes esame pasiruošę padėti jums išspręsti bet kokią finansinę problemą, kurią esame, mes siūlome visas paskolos rūšis, taigi, jei jus domina paskolos pasiūlymas Prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: (anggadiman1@gmail.com)

  Taip pat pateikite išsamią informaciją, kad galėtume nedelsdami pradėti paskolą.

  Vardas:
  Reikalinga suma:
  Trukmė: a
  Šalis:
  Paskolos tikslas:
  Mėnesinės pajamos:
  Telefono numeris:

  Susisiekite su mumis naudodami pirmiau pateiktą informaciją apie mūsų el. Laišką: anggadiman1@gmail.com

  Pagarbiai jums visiems.

  Reply
 90. Potter Wayne

  Ar jūs praeityje sunkiai susidūrėte su paskolos suteikimu dabar, nes „United Financio Compania“ siūlo visas paskolas, taip pat siūlome saugų paskolų namus, taip pat paskolą investuoti į savo verslą, susisiekite su mumis dabar: „Mobile“ whatsapp: +1 ( 857) 325-5437 Email: united.financio@gmail.com

  Reply
 91. fred

  Ar jums reikia paskolos?
  Ar esate finansų krizės ar turite pinigų, kad pradėtumėte savo verslą? Ar jums reikia paskolos, kad galėtumėte sumokėti skolą arba sumokėti priemoką arba pradėti verslą? Ar turite mažą kredito reitingą ir ar jums kyla problemų gauti paskolas iš vietinių bankų ir kitų finansų įstaigų? Tai yra galimybė gauti paskolą iš mūsų organizacijos. Mes teikiame paskolas asmenims šiais tikslais ir dar daugiau. Asmeninės paskolos, verslo plėtra, įmonių steigimas, skolų konsolidavimas ir sunkūs pinigai. Mes teikiame 3% palūkanų normos paskolas. Susisiekite su mumis el. Paštu: fredmorefinance@gmail.com
  Whatsap: +919654763221

  Reply
 92. Richard

  Dėmesio:
   
  Ar jums reikia paskolos? Mes siūlome šias paskolas: verslo paskolą, būsto paskolą, skolos konsolidavimo paskolą ar bet kokią kitą paskolą? Pateikite savo paskolą labai pigia 2% metine norma. Galite kreiptis dėl mažiausiai 10 000 į maksimalią 20 000 000 JAV dolerių, eurų ir svarų sumą nuo 5 iki 20 metų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolą, prašome susisiekti su mumis el. Paštu: (bridgefs@hotmail.com)
  Už whatsapp +15187197216
   
  Ačiū ir Dievas palaiminkite, kaip tu taikai.
  P. Ričardas Rogeris.

  Reply
 93. Jean Carlos

  Ar jums reikia skubios paskolos, kad atsiskaitytumėte už savo sąskaitas, pradėtumėte verslą ar bet kokią paskolą, susisiekite su Jean Carlosu {creditplusfinance11@gmail.com}

  Reply
 94. Jean Carlos

  Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte verslą arba sumokėtumėte savo sąskaitas ir verslo finansinę informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir bet kokio pobūdžio verslo finansavimą {creditplusfinance11@gmail.com}. Mes taip pat siūlome paskolas asmenims, įmonėms ir įstaigoms 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolą rimtiems asmenims, norintiems gauti paskolą, jei susidomėjote, susisiekite su šiuo el. Pašto adresu: {creditplusfinance11@gmail.com}

  Reply
 95. Mr Carlos Ellison

  Sveiki,

  Ieškote skolos konsolidavimo paskolos, neužtikrintų paskolų, verslo paskolų, hipotekinių paskolų, automobilių paskolų, studentų paskolų, asmeninių paskolų, rizikos kapitalo ir tt! Aš esu privatus skolintojas, teikiu paskolas įmonėms ir asmenims su mažomis palūkanų normomis ir pagrįstomis 2% palūkanų normomis. Siųsti el. Laišką: carlosellisonfinance@gmail.com

  Reply
 96. Maeva1

  Privati ​​paskola pasiūlymas per 48h
  Aš siūlau paskolas tiems, kurie gali ją grąžinti su palūkanomis
  2% ilgalaikė norma. Jei norėtumėte, kreipkitės į mane, žmones
  kenksmingas ketinimas susilaikyti.
  Aš teikiu paskolą tarp visų rūšių asmenų:

  * Finansinis
  * Nekilnojamojo turto paskolos
  * Investicinės paskolos
  * Auto paskola
  * Konsolidavimo skolos
  * Kredito linija
  * Paskolos
  * Kredito išpirkimas
  * Asmeninės paskolos

  Siūlau trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius kreditus bendradarbiaujant su savo
  advokatas.
  Prašau atsiųskite man savo el. Pašto adresą ir pasakyk man, kiek
  jums reikia.
  Aš neprašau daug dokumentų.

  Mano el. Paštas yra: maeva.emanuela@gmail.com

  ačiū

  Reply
 97. Jean Carlos

  Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte verslą arba sumokėtumėte savo sąskaitas ir verslo finansinę informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir bet kokio pobūdžio verslo finansavimą. Mes taip pat siūlome paskolas asmenims, įmonėms ir juridiniams asmenims 3% palūkanų normos. Aš atidavau paskolą rimtiems žmonėms, kurie nori paskolos, jei norėtumėte sužinoti šį el. Laišką: Creditplusfinance11@gmail.com

  Reply
 98. Josef wilmer

  Reikia paskolinti greitai?
  Planuojate gauti naują namą?
  Reikia finansuoti savo verslą?
  Reikia skolintis dėl bet kokios priežasties?

  Susisiekite su mumis šiandien: Europafunding@GMAIL.COM

  Gaukite paskolas dabar, nes esame sertifikuoti ir registruojami skolintojai skolina 2%.

  Reply
 99. Rolland Osborn

  Sveiki, ar jums labai reikia paskolos? ar jums reikia skubios paskolos? Dinaminio skolinimo klubas padės jums greitai gauti pinigus, kad išspręstumėte savo finansines problemas

  Mes siūlome visas paskolas, nesvarbu, ar tai medicinos sąskaitas, mokestį už mokestį, avansą iki išmokėjimo avansu, verslo paskolą, asmeninę paskolą ar netikėtą grynųjų pinigų problemą e.t.c. Mūsų paslauga yra greita, saugi, patikima ir nebereikia laukimo ar stresinių bankų vizitų. Mūsų paslauga teikiama 24 valandas per parą – 7 dienas – galite gauti paskolą ir atlikti visus sandorius, kai tik ir kur jums reikia

  Jūs gaunate galimybę pasirinkti grąžinimo datą, kas savaitę, mėnesį ar kasmet 1-30 metų laikotarpiui.

  Už klausimus / skundus / klausimus? Mes teikiame 24 valandų pasaulinės klasės palaikymą – išsiųskite el. Laišką (dynamic_lendingclub5050@hotmail.com) arba (dynamiclendingclub5050@gmail.com) ir gaukite atsakymą per keletą minučių.

  Jūsų šeima, draugai ir kolegos nereikia žinoti, kad esate mažai grynaisiais. Tiesiog tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

  Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose!

  SUSISIEKITE SU MUMIS

  Mes visada malonu išgirsti iš tavęs! Jei turite kokių nors atsiliepimų, klausimų ar rūpesčių, prašome mums el. Paštu
  (dynamic_lendingclub5050@hotmail.com)
  (dynamiclendingclub5050@gmail.com)

  Reply
 100. John Royster

  Sveiki
  Tai yra informuoti visuomenę, kad esame krikščionių organizacija, įsteigta padėti žmonėms, kuriems reikalinga pagalba, pvz., Finansinė pagalba. Taigi, jei jūs susiduriate su finansiniais sunkumais arba esate bet kokių finansinių problemų, ir jums reikia lėšų pradėti savo verslą, arba jūs turite sumokėti savo sąskaitas, kurių pasirinkta ilga ir trumpalaikė trukmė, esant mažai palūkanų normai 2% per metus asmenims ir įmonėms. Prašome susisiekti su mumis šiandien el. Pašto adresu: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM) Biblija sako (Lk. 11:10). Kiekvienam, kas prašo, gauna; Tas, kuris ieško, randa; ir prie stulbino durys bus atidarytos. Taigi nepraleiskite šios galimybės, nes Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai. Prašau, kad tai yra rimtai nuogąstaujanti, o Dievas bijo žmonių. Gaukite nuoširdžius sveikinimus nuo krikščionių organizacijos. Susisiekite su mumis šiandien šiuo el. Pašto adresu: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)
  Mūsų Whatsapp numeris yra: +2347060613783

  Reply
 101. europa financial growth

  Sveiki,
     Ar jums reikia skubios paskolos? susisiekite su „Europa“ finansinės ekonomikos augimo kompanija ir paskolinsite nuo 1000 iki 100 milijonų JAV dolerių asmenims, įmonėms ir bendradarbiaujančioms organizacijoms, kuriems reikalinga finansinė parama mažesne pagrįsta palūkanų norma yra 2%. Prašome susisiekti su mumis, jei norėtumėte gauti greitą ir lengvą paskolą per el. paštu Europafinancialgrowth@gmail.com.

  Reply
 102. LARRY ELLISON

  Ar jums reikia tikros paskolos, kad atsiskaitytumėte už savo sąskaitas, pradėtumėte verslą ar bet kokią paskolą, susisiekite su ponu Larry Ellisonu adresu {Larryellisonfinance@gmail.com}

  El. Paštas::: Larryellisonfinance@gmail.com

  Reply
 103. Fatma MEHMED

  kreipkitės į skubią paskolą dabar (Jessicarojasloanfirm1998@hotmail.com)

  Reply
 104. Fatma MEHMED

  Gera diena,

  Mes esame teisėti ir garbingi pinigai skolintojui. Mūsų paskolos asmenims, kuriems reikalinga finansinė pagalba, mes teikiame paskolas žmonėms, kurie turi blogą paskolą arba reikalingi pinigai sąskaitoms sumokėti, investuoti į verslą. Nesvarbu, ar ieškote paskolos? Jums nereikia nerimauti, nes esate toje pačioje vietoje, kur siūlau paskolas mažomis 2% palūkanomis, todėl, jei jums reikia paskolos, aš noriu, kad jūs tiesiog susisiekite su manimi šiuo el. Pašto adresu: Jessicarojasloanfirm1998@hotmail.com arba susisiekite su klientų aptarnavimo linija tik per „whatsapp“ +2349079785567

  PAREIŠKITE INFORMACIJĄ, KURIĄ REIKIA JUMS

  1) Pilnas vardas: …………
  2) Lytis: ……………..
  3) Amžius: ……………………
  4) Šalis: ……………..
  5) telefono numeris: ……..
  6) Darbas: …………..
  7) Mėnesio pajamos: ……
  8) Reikalinga paskolos suma: …..
  9) paskolos trukmė: ……………
  10) palūkanų paskolos: ………..

  Ačiū

  Geriausiu atveju

  Fatma MEHMED

  Reply
 105. WORTHAM SAQUAN

  Pateikite už paskolą greitą ir patogų būdą apmokėti sąskaitas ir atnaujinti savo projekto finansavimą pigiausiu 3% palūkanų normu, kad susisiektumėte su mumis šiandien per: worthamloanfim11@gmail.com. Paskola reikalinga paskolos pasiūlymui, mūsų minimalus yra 1,000.00 pasirinkimas skolintis bet kokius pinigus, esu sertifikuota registracija ir kreditoriai Legit, galite su mumis susisiekti šiandien, jei jus domina. Norėdami gauti šią paskolą, susisiekite su manimi, jei norite gauti daugiau informacijos apie paskolos procesą. nes paskolų sąlygos ir paskolos suma jums bus pervestos. Man reikalingas skubus atsakymas, jei jus domina.

  Reply
 106. Jean Carlos

  Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte verslą arba sumokėtumėte savo sąskaitas ir verslo finansinę informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir bet kokio pobūdžio verslo finansavimą. Mes taip pat siūlome paskolas asmenims, įmonėms ir juridiniams asmenims 3% palūkanų normos. Mes suteikiame paskolą rimtiems asmenims, norintiems gauti paskolą, jei susidomėjote, susisiekite su šiuo el. Pašto adresu: Creditplusfinance11@gmail.com

  Reply
 107. Apex Lending House

  Sveiki ir Sveiki atvykę į „Apex“ skolinimo namus, ar esate verslo vyras ar moteris? Ar jums reikia pinigų, kad pradėtumėte savo verslą? Ar jums reikia paskolos, kad išskaitytumėte savo skolą, sumokėtumėte savo sąskaitas ar pradėtumėte gražų verslą? Ar jums reikia pinigų savo projektui? Mes siūlome saugias ir bet kokio dydžio paskolas bet kurioje pasaulio vietoje (asmenis, įmones, nekilnojamąjį turtą ir juridinius asmenis), kurių norma yra 3% puiki.

  Prašome, jei jus domina, pasitarkite su mumis per šį el. Pašto adresą: (apexlendinghouse@gmail.com)

  Mes siūlome įvairią paskolą
  * Asmeninės paskolos (užtikrintos ir neužtikrintos)
  * Verslo paskolos (užtikrintos ir neužtikrintos)
  * Departamento konsolidavimas

  Turite 100% garantiją, kad gausite paskolą pasibaigus šiam paskolos sandoriui.
    
  Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis per šį el. Laišką žemiau, kad pradėtumėte paskolos operaciją.
  El. Paštas: apexlendinghouse@gmail.com

  Ačiū

  Reply
 108. Jean Carlos

  Ar jums reikia paskolos?

  Ar esate verslo vyras ar moteris? Ar jums reikia lėšų, kad pradėtumėte savo verslą? Ar jums reikia paskolos, kad išskaitytumėte savo skolą, sumokėtumėte savo sąskaitas ar pradėtumėte gražų verslą? Ar jums reikia lėšų savo projektui finansuoti? El. Paštas: (creditplusfinance11@gmail.com) Mes siūlome garantuotas paskolos paslaugas bet kokia suma ir bet kuriai pasaulio daliai (asmenims, įmonėms, nekilnojamojo turto agentams ir korporacinėms įmonėms) už mūsų puikią 3% palūkanų normą. Norėdami gauti paraišką ir gauti daugiau informacijos, siųskite atsakymus į šį el. Pašto adresą: { creditplusfinance11@gmail.com }

  Reply
 109. NORTION LOAN CONSULTANT

  Sveiki

  Kreipdamiesi į paskolą greitai, Lengvas ir saugus, kreipkitės į „NORTION LOAN CONSULTANT“ dabar už paskolą geriausiu kursu.

  KONTAKTINĖ INFORMACIJA;

  EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com

  TELEFONAS: +17815611941

  WHATSAPP: +2347067093957.

  Geros dienos

  Reply
 110. Aš Paulius iš Kauno Lietuva

  Sveiki kiekvienas, aš galejau užbaigti projekta su pagalba, kuria gavau iš Jameson finansavimo imones. Bendrove suteike man visa projekto projektui reikalinga finansavima. Imones norma yra labai maža, ir aš tikrai vertinu ju pagalba, galite susisiekti su jais bet kokio pobudžio finansavimui. viskas, ko jums reikia – išsiusti el. laiška su užklausa ir jie nedelsdami atsakys. jie yra pasitikeje vertais ir patikimais, jie verti verstis. imones el. pašto adresas yra: theodorejamesonfinance@gmail.com

  Pagarbiai visiems.
  Aš Paulius iš Kauno Lietuva

  Reply
 111. Adrian Bayford

  Ar jums reikia paskolos?

  Ar jums reikia paskolos? Mes išleidome paskolą už mažą 2% palūkanų normą. Jei jums tikrai reikia paskolos, susisiekite su mumis adresu adribay0008@gmail.com.

  Reply
 112. Aš Aldona iš Druskininkų Lietuva

  Aš tiesiog noriu pagerbti pono Theodore už gerą darbą, kuris daro, šis žmogus tikrai padėjo tiek daug, ir aš esu gyvas testimoney. Aš praėjusią savaitę kreipiuosi dėl paskolos, ir tai buvo labai sėkminga. Šiandien aš labai džiaugiuosi, kad pasakysiu jums visiems, kad radau gerą ir sąžiningą žmogų, kuris taip pat gali jums padėti finansiškai, bet kokiai skubiai paskolai, tiesiog susisiekite su juo el. paštu: theodorejamesonfinance@gmail.com

  Tai yra 100% tiesa.

  Aš Aldona iš Druskininkų Lietuva

  Reply
 113. Adrian Bayford

  Ar jums reikia paskolos?

  Mes išleidome paskolą už mažą 2% palūkanų normą. Jei jums tikrai reikia paskolos, susisiekite su mumis adresu adribay0008@gmail.com.

  Reply
 114. JIM BUFFER

  Ar esate verslo vyras ar moteris? Ar jums reikia lėšų, kad pradėtumėte savo verslą? Ar jums reikia paskolos, kad išskaitytumėte savo skolą, sumokėtumėte savo sąskaitas ar pradėtumėte gražų verslą? Ar jums reikia lėšų savo projektui finansuoti? El. Paštas: (trustfunds804@outlook.com) Mes siūlome garantuotas paskolos paslaugas bet kokia suma ir bet kuriai pasaulio daliai (asmenims, įmonėms, nekilnojamojo turto agentams ir korporacinėms įmonėms) pagal mūsų puikią 3% palūkanų normą. Norėdami gauti paraišką ir gauti daugiau informacijos, siųskite atsakymus į šį el. Pašto adresą: {trustfunds804@outlook.com}

  Reply
 115. Daniel Vanessa

  Jei jums reikia paskolos, aš pasirinksiu šį žmogų, vardu Andrewą Scottą, už jus. Kadangi Jis padėjo man ir dabar esu laimingas. Prašome susisiekti su juo, jei jus domina Andrewloanfirm800@hotmail.com 0r whatsapp +2349081926673. Mano vardas Daniel Vanessa

  Reply
 116. Morta Ruta

  Aš gyvenu Panevėžyje Lietuvoje ir šiandien esu laiminga moteris? Aš pasakiau sau, kad bet kuris paskolos teikėjas, galintis pakeisti savo ir mano šeimos gyvenimą, pateiks jiems bet kurį asmenį, kuris jiems ieško paskolos. Jei jums reikia paskolos ir 100% tikri, kad grąžinsite paskolą, susisiekite su jais ir papasakokite apie tai, kad Morta Ruta juos nurodė. Theodorejamesonfinance@gmail.com

  Reply
 117. Ronald James

  Aš naudoju savo tris taškas priimant šį komentarą:
  (1) informuoti tuos, kuriems reikalinga paskola
  (2) įvertinti, ką Dievas padarė man
  (3) T grąžinti meilę parodė man.
  Ačiū visiems, bet kam reikia paskolą savo gyvenime, maloniai susisiekite su šiuo žmogumi dabar. Jis niekada atsisako mano pagalbos ir per visą procesą nėra nieko panašaus sukčiai veikla. Jei susidomėjote susisiekti su juo dabar su savo informacija:
  El. paštas: Andrewloanfirm800@hotmail.com
  WhatsApp Kontaktai: +2349081926673

  Reply
 118. Adrian Bayford

  Ar jums reikia paskolos?

  Mes išleidome paskolą už mažą 2% palūkanų normą. Suinteresuotos šalys turėtų susisiekti su mumis dėl papildomos informacijos adresu adribay0008@gmail.com.

  Reply
 119. LARRY ELLISON

  Ar jums reikia tikros paskolos, kad atsiskaitytumėte už savo sąskaitas, pradėtumėte verslą ar bet kokią paskolą, susisiekite su ponu Larry Ellisonu adresu { larryellisonfinance@gmail.com }

  Reply
 120. Ponas Theodoras

  Dear Sir / Madam, Ar jums reikia paskolos konsoliduoti savo skolą? Ar jums reikia paskolos, kad galėtumėte finansuoti savo verslą? Siūlome garantuotas paskolas ar lėšas asmenims ir įmonėms, kurių palūkanų norma yra 2%. Nedvejodami susisiekite su mumis per; el. paštas (theodorejamesonfinance@gmail.com). Laukiama atsakyti kuo greičiau. Ponas Theodoras

  Reply
 121. washington finance

  Laba diena, aš esu ponas Kristus, ir aš noriu jus informuoti, kaip aš gavau paskolą,
     Aš gavau paskolą iš „Washington“ finansų, per trumpą 48 valandų laikotarpį,
    su tik 2% norma, aš noriu, kad jūs ten ieškote ir ieškote paskolos, taip pat susisiekite su „Washington“ finansais ir gaukite paskolą, nes kada nors kreipkitės į bendrovės tiesioginį el. pašto adresą (washingtonfinance511@gmail.com)

  Reply
 122. Aleksandr

  aš gavau „James Finance“ 8000 eurų paskolą. Susisiekite su jais tiesiogiai elektroniniu paštu: theodorejamesonfinance@gmail.com

  Reply
 123. Loreta

  Skubiai reikia paskolos verslui? Aš patariu jums visiems kreiptis į poną Theodore už bet kokią paskolą. jis buvo labai malonu man ir mano vyrui, jis padėjo mūsų verslui augti, ir mes labai grafeful jam, todėl aš ir mano vyras nusprendė pasidalinti tai internete, kad pasakytų visiems apie šį gerą žmogų. jo kontaktinis el. pašto adresas yra (theodorejamesonfinance @ gmail . com)

  Reply
 124. lina

  gavau laiska is vmi, kad pateiktoje deklaracijoje gpm308P priede nepazymejau, kad gavau 100e. viska supildziau tame priede, spaudziu klaidu tikrinima, man raso, kad nepazymetas formos priedas. pasalinkite prieda arba pazyekite priedo zyme. kai man pazymeti priedo zyme?

  Reply
 125. Patrick J Dalton

  Sveiki, sveikinu sir / maddam, tai yra Patrick J Dalton iš Brėmeno, Džordžija, JAV. Mes siūlome visas paskolas / finansinę pagalbą už 3 proc. Palūkanų normą nuo mažiausiai 3500 JAV dolerių EUR iki didžiausios 50 000 000 EUR ar EURO …. Prašome kreiptis dėl paskolos, jei jus domina bet kuri šalis, kurios mes norime padėti tiems, kurie nėra finansiškai stabilūs, kreipkitės į tiesioginį skolintojo el. Pašto adresą: (pjdalton01@gmail.com) + 1-631-568-5035 KVIETIMAS ARBA WHATSAPP

  Reply
 126. Christy Walton

  Sveiki,

  Ieškote skolos konsolidavimo paskolos, neužtikrintų paskolų, hipotekinių paskolų, automobilių paskolų, studentų paskolų, asmeninių paskolų, rizikos kapitalo ir tt! Aš esu privatus skolintojas, teikiu paskolas iki 2%. Siųsti el. Laišką: christywalton355@gmail.com

  Reply
 127. Anna Vegas

  Aš ana pagal vardą. Aš gyvenu JAV, noriu pasinaudoti šia terpine, norėdamas įspėti visus paskolų ieškotojus, kad jie būtų labai atsargūs, nes visur yra sukčiai. Prieš keletą mėnesių aš buvau finansiškai įtemptas, o dėl savo beviltiškumo mane sukčiaujo keli internetiniai skolintojai. Aš buvau beveik prarastą viltį, kol mano draugas manęs nukreipė į labai patikimą skolintoją, vadinamąjį vyskupą Eliją, kuris skolina man 700 000 USD per 72 valandas be streso. Jei jums reikia bet kokios paskolos, tiesiog kreipkitės į jį šiuo adresu: (bishopelijahloanfirm002@hotmail.com) ARBA „WhatsApp“: +2349035555247 Aš naudoju šią terpę, kad įspėtų visus paskolų ieškotojus dėl pragaro, kurį aš praėjo per rankas tie apgaulingi skolintojai. Ir aš nenoriu, kad net mano priešas praeitų per tokį pragarą, kad perėjau į šių apgaulingų internetinių skolintojų rankas, taip pat norėčiau, kad padėtumėte man perduoti šią informaciją kitiems, kuriems taip pat reikia paskolos, kai tik jūs Aš taip pat gausiu paskolą iš vyskupo Elijos, meldžiuosi, kad Dievas jam duotų ilgą gyvenimą.

  Dievas jį palaimins amžinai.

  Anna Vegas

  Reply
 128. Jean Carlos

  Ar jums reikia skubios paskolos, kad atsiskaitytumėte už savo sąskaitas, pradėtumėte verslą ar bet kokią paskolą, susisiekite su Jean Carlosu [creditplusfinance11@gmail.com]

  Reply
 129. Adrian Bayford

  Ar jums reikia paskolos?

  Mes išleidome paskolą už mažą 2% palūkanų normą. Suinteresuotos šalys turėtų susisiekti su mumis dėl papildomos informacijos adresu adribay0008@gmail.com.

  Reply
 130. trust funds

  * Ar jums reikia bet kokios paskolos?
  Ar jums reikia skubios paskolos konsoliduoti savo skolą?
  Ar jums reikia automobilio, verslo ar paskolos sumokėti sąskaitas?
  Jei taip, susisiekite su mumis (jullietfinancialaid@yahoo.com), jei norite gauti daugiau informacijos

  KAIP TAIKYTI: norėdami pateikti paraišką, žemiau esate užpildę išsamią informaciją apie paskolos paraišką. Norėdami užpildyti šią vadovą formą, spustelėkite „atsakyti“ savo el. Laiške, užpildykite išsamią informaciją, kaip parodyta jūsų kūrimo puslapyje, tada spustelėkite „Siųsti“.

  PAREIŠKIMAS APIE PAREIŠKIMĄ:

  Pirmas vardas:……………..
  Antras vardas:………..
  Pavardė:…….
  El. Paštas: …………………
  Namų telefono:………..
  Ofiso telefonas:……….
  Mobilus: …………..
  Gyvenamosios vietos adresas:…….
  Miestas: ………………….
  Valstybė / provincija: …………
  Šalis:……………….
  Fakso numeris:…………….
  Amžius: ………….
  Lytis: ………………..
  Šeiminė padėtis: …………
  Profesija: …………..
  Mėnesinės pajamos:……….
  Kitų giminių vardas: …….
  Kitų giminaičių adresas: …….
  Reikalinga paskolos suma: ……..
  Paskolos trukmė (ne daugiau kaip 25 metai): ………….
  Paskolos paskirtis: ……….
  cotact el. paštas: jullietfinancialaid@yahoo.com
   
  Kai mes gausime jūsų internetinę paraišką arba pirmiau nurodytus duomenis, mes atsiųsime jums paskolos sąlygas ir sąlygas.

  Geriausi linkėjimai.

  Reply
 131. CREDIT UNION DAYA LESTARI

  * Assalamualaikum Wr Wb *

  Punktas kartus ponas / ponia:
  „“ REIKIA UŽTIKRINTI „“ FONDAI? “
  Siekiant:

  „“ Namų renovacija „“
  „“ Rizikos kapitalas „“
  „“ Vaikų ugdymas „“
  „“ „Vedyba“ „“
  „“ „Atostogos“ „“
  „“ Skubios paskolos „“
  „“ ETC

  Esame pasirengę padėti …
  ☞ Greitas procesas
  ☞ Paprasta
  ☞ Apšvietimas
  ☞ Saugus
  ☞ Mažesnė metinė procentinė norma {A.P.R}
  ☞ Labiausiai svarbu, kad visi jūsų asmeniniai duomenys yra labai konfidencialūs be trečiosios šalies peržiūros
  Užteks BPKB variklio garantija arba „BPKB Mobil“ garantija.

  KREDITO SĄJUNGOS DAYA LESTARI
   
  Affiliatelap {ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY}

  Kontaktinis adresas

  ➡Klausimai tik :: (+ 16264653418)
  ➡ „OnlyWhatsApp“ :: (+ 33753893351)
  Ɣmailas ::: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  ➡BBM ::: (D8980E0B)
  ➡ (https://www.facebook.com/iskandar.lesteri.7)

  Sveikinimai Sėkmės visada

  Reply
 132. Angga

  Sveiki visi,

  Aš esu privatus skolintojas, aš siūlau paskolą 2%, tai yra teisėta bendrovė su garbės ir skirtumo, mes esame pasirengę padėti jums išspręsti bet kokią finansinę problemą kad jūs siūlote visas paskolos rūšis, taigi, jei jus domina tai Paskolos pasiūlymas maloniai susisiekite su mumis elektroniniu paštu: (anggadiman1@gmail.com)

  Taip pat pateikite išsamią informaciją, kad galėtume tęsti paskolą nedelsiant

  Vardas:
  Reikalinga suma:
  Trukmė:
  Šalis:
  Paskolos tikslas:
  Mėnesinės pajamos:
  Telefono numeris:

  Susisiekite su mumis naudodami pirmiau pateiktą informaciją apie mūsų el. Laišką: anggadiman1@gmail.com

  Pagarbiai jums visiems.

  Reply
 133. Williams Loans

  NAUDOJIMAS GALIMI PATIKIMI PASIŪLYMAI DABAR.

  Gera diena,

  Gerbiamas paskolos ieškotojas, Sveiki atvykę iš „WILLIAMS LOAN FIRM“.
  Mes esame sertifikuoti paskolų teikėjai, kurie siūlo paskolas žmonėms, kurie yra
  paskolų poreikis, mes suteikiame paskolas projektams, verslui, mokesčiams, sąskaitoms,
  ir tiek daug kitų priežasčių. Mes veikiame 2% palūkanų normos. Yra
  kad gautumėte paskolą iš šios bendrovės, taigi Ar jums reikia
  paskola? Ar esate skolingas? Ar norite pradėti verslą ir reikia
  pinigai? Ar jums reikia paskolų ar finansavimo dėl bet kokios priežasties? Jūsų pagalba yra
  pagaliau čia, kaip mes suteikiame paskolas visiems pigi ir
  prieinamą palūkanų normą tik 2%, jei jus domina maloniai
  susisiekite su mumis šiandien
  : (williamloans14@gmail.com)
  ir gauti savo paskolas šiandien. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paslaugas, prašome mums
  žinoti jums reikalingos paskolos sumą ir paskolos trukmę.

  mes išdėstėme šiuos dalykus;

  * Asmeniniai paskolai (saugi ir neapdrausta)
  * Verslo paskolos (saugi ir neapdrausta)
  * Konsolidavimo paskola ir daug daugiau.

  Esame sertifikuoti, patikimi, patikimi, efektyvūs, greiti ir dinamiški.
  Jei jus domina, susisiekite su mumis adresu:
  williamloans14@gmail.com

  „WhatsApp“: +2348027965239

  Sėkmės,
  Klientų aptarnavimas.
  WILLIAMS PASKOLOS FIRMAS.

  Reply
 134. LARRY ELLISON

  AR BŪTINA PASKOLOS?

  Ar esate verslo vyras ar moteris? Ar jums reikia lėšų, kad pradėtumėte savo verslą? Ar jums reikia paskolos, kad išskaitytumėte savo skolą, sumokėtumėte savo sąskaitas ar pradėtumėte gražų verslą? Ar jums reikia lėšų savo projektui finansuoti? Mes siūlome garantuotas paskolos paslaugas bet kokia suma ir bet kuriai pasaulio daliai (asmenims, kompanijoms, nekilnojamojo turto agentams ir korporacinėms organizacijoms) pagal mūsų puikią 2% palūkanų normą. Norėdami gauti paraišką ir gauti daugiau informacijos, siųskite atsakymus į šį el. Pašto adresą: larryellisonfinance@gmail.com

  Reply
 135. Richard Roger

  Dėmesio:
   
  Ar jums reikia paskolos? Mes siūlome šias paskolas: verslo paskolą, būsto paskolą, skolos konsolidavimo paskolą ar bet kokią kitą paskolą? Pateikite savo paskolą labai pigia 2% metine norma. Galite kreiptis dėl mažiausiai 10 000 į maksimalią 20 000 000 JAV dolerių, eurų ir svarų sumą nuo 5 iki 20 metų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolą, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: (info@bridgefinanceservice.com, bridgefs@hotmail.com)
  Už whatsapp +15187197216
   
  Ačiū ir Dievas palaiminkite, kaip tu taikai.
  P. Ričardas Rogeris.

  Reply
 136. Maria Vargas

  Ar esate skolingas? Ar jums reikia paskolos, kad galėtumėte atsiskaityti už savo skolą ir gauti automobilį, namą, butą, ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte savo verslą su siūloma paskola su mažu 3% palūkanų normu, atsiųskite mums el. Laišką adresu: bankplcglobalaccess2@gmail. Com
  žiniatinklis: https: //maria-victoria-vargas-puyo.webnode.com/

  Reply
 137. Gina

  Mano vardas yra Gina Acampora, šiandien aš kalbėjau kaip laimingiausias žmogus visame laukiniame pasaulyje, ir aš pasakiau sau, kad bet kuris skolintojas, kuris išgelbės mano šeimą nuo prastos situacijos, pavadinsiu visą laukinį pasaulį, ir aš taip labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad mano šeima sugrįžta gerai, nes man prireikė 100 000 eurų paskolos, kad galėčiau pradėti visą gyvenimą dėl savo profesijos, nes aš esu viena mama, su 4 vaikais, o visas pasaulis atrodė, kad jis kabo manęs, kol susitiko su Dievu, išsiuntė paskolą, kuri pakeitė mano gyvenimą ir savo šeimos gyvenimą, Dievas, bijodamas įmonės, Nora Mildred, ji buvo išganytojas Dievas, išsiųstas išgelbėti savo šeimą su 100 000 eurų paskola, kreipkitės į noramildred.loan@hotmail.com

  Reply
 138. Elena

  Gerbiami paskolų ieškotojai

  Ar esate bet kokių finansinių sunkumų? Ar norite pradėti savo verslą? Ši paskolų kompanija buvo įsteigta žmogaus teisių organizacija visame pasaulyje, kurios vienintelis tikslas buvo padėti neturtingiesiems ir žmonėms, patiriantiems finansinių sunkumų. Jei norite kreiptis dėl paskolos, grįžkite pas mus su išsamia informacija el. Paštu elenanino0007@gmail.com

  Vardas:
  Reikalinga paskolos suma:
  Paskolos trukmė:
  Mobilaus telefono numeris:

  Ačiū ir Dievas palaimintas
  KONFIDENCIJA
  Elena

  Reply
 139. fred

  Gaukite paskolą per 48 valandas

  Gera diena

  Ar norite būti verslininkas, pradėti projektą ar nusipirkti butą, ar esate bet kokių finansinių sunkumų, ar dabar jūs gaunate pagalbą, ar jūs pamiršote miegą, bandydami gauti paskolą, neleiskite savo svajonių mirti, susisiekite su p. Fredu Larry, už greitą ir patikimą paskolą.

  Šios paskolos rūšis siūlome žemiau:

  1 Įmonės paskola
  2. Verslo paskola
  3. Buto paskola
  4. Auto paskola
  5. Automobilių paskola ir tt

  mes siūlome paskolas rimtiems ir sąžiningiems klientams, kurie yra pasirengę bendradarbiauti su mumis, 3% palūkanų norma, nuo 100 000,00 iki 500 000 000 000,00.

  Greitai susisiekite su mumis elektroniniu paštu (fredlarryloanfirm@gmail.com) arba (fredlarryloanfirm@hotmail.com)

  WhatsSap numeris: +2347061892843
  Skype: fredlarry12

  Pasirašyta
  Vadybininkas
  P. Fred Larry

  Reply
 140. ShaylaKwudg

  Revolutional update of captcha recognition software „XRumer 16.0 + XEvil“:
  captcha solving of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later 😉

  Reply
 141. Petras Markas

  Ar jums reikia paskolos, susisiekite su šiuo asmeniu už pagalbą. Jis kada nors sugaiš, nes jis taip pat man pasakė. Jo per kontaktą Collins_jamesfinance555@hotmail.com. Aš esu Petras Markas

  Reply
 142. Henry Jude

  Ar ieškote paskolos? Čia nukreipiu tave į šį žmogų, jis į veidą įtvirtins šypseną. Susisiekite su juo šiuo el. Paštu Collins_jamesfinance555@hotmail.com. Mano vardas yra Henry Jude.

  Reply
 143. Remigijus iš Kretingos Lietuvoje

  Visagalio Dievo šlovei galėjau užbaigti bendrovės pastato projektą su pone Theodore pagalba, kuri padėjo man paskolą užbaigti projektą. Aš pažadėjau dalintis savo gerais darbais tarp mano draugų ir šeimos, man tris kartus suklydome ir galiausiai susipažinau su pone Theodore, kuris man įrodė, kad jis yra sąžiningas ir pasitiki savo verte. draugai, galite susisiekti su juo asmenine arba verslo paskola, ir jis jums padės atsiųsti jam paskolos paraišką elektroniniu paštu: theodorejamesonfinance@gmail.com

  Remigijus iš Kretingos Lietuvoje

  Reply
 144. Sarah Kupel

  Mano vardas Sarah Kupel, gavau paskolos sumą 30000 eurų spalio 21 d., Todėl norėčiau, kad jūs visi maloniai susisiektumėte su šiuo numeriu whatsapp: +2348187447934 arba el. Paštu: collins_jamesfinance555@hotmail.com skubiai paskolai.

  Reply
 145. Larry Buknor

  Kredito pasiūlymas taikomas šiandien ir gaukite paskolą per 24 valandas. Atsiųskite mums el. Laišką dabar (worldbestloans@gmail.com)
  „WhatsApp“ numeris: +18454007792

  Reply
 146. jockus Miles

  Prašome susisiekti su šiuo el. Pašto adresu skubiai paskolai: collins_jamesfinance555@hotmail.com arba whatsapp +2348187447934. Jo paslauga baigiasi džiaugsmu. Mano vardas yra jockus Miles

  Reply
 147. miss rose

  Reikia finansuoti
  Jūsų namuose
  Jūsų verslui
  Pirkti automobilį,
  Pirkti motociklą,
  Norėdami sukurti savo verslą,
  Jūsų asmeniniams poreikiams nebėra jokių abejonių. Aš teikiu asmenines paskolas nuo 10 000 eurų iki 60 000 000 eurų su metine palūkanų norma 2%. Nepriklausomai nuo sumos. Savo paskolos paraiškoje nurodykite tikslią sumą, kurią norite pateikti, ir grąžinimo datą. Prašome parašyti mums savo asmenines paskolas elektroniniu paštu: missroseloanfirm@hotmail.com

  Reply
 148. fastccessfinance

  Ar jums reikia paskolos? Mes siūlome visų rūšių paskolas (Verslas, Asmeninis, Konsolidavimas, Automobilis, investicijos ir kt.) @ 2 proc. Ar ieškote paskolos, o bankas atsisako duoti paskolą dėl blogos kredito, ar galime jums padėti. Susisiekite su „Quick Access Finance“ už mažų ir didelių paskolų sumą. Mes suteikiame paskolą 2% palūkanų norma. Susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu: fastaccessfinance@outlook.com Mes taip pat išduosime iš. £ 6,000 svarų iki 150 mln. Svarų asmenims ir įmonėms, kreditas yra atviras visiems, nepriklausomai nuo pilietybės

  Reply
 149. Jean Carlos

  Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte verslą arba sumokėtumėte savo sąskaitas ir verslo finansinę informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir bet kokio pobūdžio verslo finansavimą. Mes taip pat siūlome paskolas asmenims, įmonėms ir įstaigoms 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolą rimtiems asmenims, kurie nori gauti paskolą, jei susidomėjote, susisiekite su šiuo el. Pašto adresu: creditplusfinance11@gmail.com

  Reply
 150. Susan Benson

  Sveiki ir Sveiki atvykę į „Sunshine Financial Group Inc.“

  Mes esame sertifikuota, autoritetinga, teisėta ir akredituojama skolinimo įmonė. Mes teikiame finansinę pagalbą visiems, kuriems skubiai reikia paskolos. Mes siūlome visų rūšių paskolas, asmenines paskolas ar komercines paskolas, taip pat galime suteikti jums paskolą, kad pradėtume projektą, įsigytumėte namus ar automobilį.

  Ar manote, kad labai sunku gauti nuosavo kapitalo paskolą iš vietinių bankų ir kitų finansų įstaigų? nesijaudink ne daugiau, nes „Sunshine Financial Group Inc“ grįžo, kai nori gauti paskolas visame pasaulyje.

  PAGRINDINIAI PRIVALUMAI:

  – Taikyti bet kada ir bet kur.
  – Gaukite pinigus per mažiau nei 24 valandas
  – skolintis iki 50 milijonų eurų
  – jokių paslėptų mokesčių.
  – maža 3% palūkanų norma
  – Jūs gaunate galimybę pasirinkti grąžinimo datą kas savaitę, kas mėnesį ar kasmet 1-30 metų laikotarpiui.
  – labai saugus

  Tarpininkai / konsultantai / brokeriai kviečiami atnešti savo klientus ir yra 100% apsaugoti. Esame visiškai pasitikintys, mes dirbame kartu, kad gautume naudos iš visų susijusių šalių.

  Jei jums reikia skubios paskolos per 24 valandas, prašome rašyti mums daugiau informacijos per el. Pašto adresą žemiau.

  El. Paštas: (sunshine_fginc@outlook.com)
  El. Paštas: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  „WhatsApp“: +447903159998

  Ačiū

  Reply
 151. Christy Walton

  Sveiki,

  Ieškote skolos konsolidavimo paskolos, neužtikrintų paskolų, verslo paskolų, hipotekinių paskolų, automobilių paskolų, studentų paskolų, asmeninių paskolų, rizikos kapitalo ir tt! Aš esu privatus skolintojas, teikiu paskolas įmonėms ir asmenims, kurių mažos ir pagrįstos palūkanos yra 2%. Siųsti el. Laišką: christywalton355@gmail.com

  Reply
 152. Gina

  Mano vardas yra Gina Acampora, šiandien aš kalbėjau kaip laimingiausias žmogus visame laukiniame pasaulyje, ir aš pasakiau sau, kad bet kuris skolintojas, kuris išgelbės mano šeimą nuo prastos situacijos, pavadinsiu visą laukinį pasaulį, ir aš taip labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad mano šeima sugrįžta gerai, nes turėjau paskolą 100 000 JAV dolerių, kad galėčiau pradėti visą gyvenimą, nes mano profesija, nes aš esu viena mama, su 4 vaikais ir visame pasaulyje atrodė, kad tai buvo pakabinti ant manęs, kol aš susitiko su Dievu siųsti paskolą Kompanija, kuri pakeitė mano ir mano šeimos gyvenimą, Dievas bijodamas įmonės, Nora Mildred, ji buvo gelbėtojas Dievas išsiųstas gelbėti mano šeimą su paskola $ 100,000 USD susisiekti su ja noramildred.loan@hotmail.com

  Reply
 153. Philip Morgan

  Sveiki žiūrovai

  Ar jūsų banke buvo atsisakyta paskolos? Ar esate finansinis netvarka? Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte naują verslą, mokėtumėte nuomos kainą savo namuose, nusipirktumėte automobilį, išspręstumėte skolą ir dar daugiau finansinių problemų? Aš tiesiog noriu, kad jūs žinotumėte, kad tiesiog pamatėte tinkamą vietą paskolai gauti. Ar mes esame krikščionių organizacija, kurią sukūrė p. Philipas Morganas, siekiant padėti tiems, kurie turi finansinę problemą?

  Aukščiau minėtame sąraše mes vis dar esame čia, kad apsaugotume visuomenę nuo sukčiavimo internete. Esame patvirtinti ir įregistruoti kaip paskolos kreditoriai, visiškai užregistruoti ir patvirtinti federalinės.

  Todėl, jei jus domina paskola, nepanikuokite, tiesiog paklauskite ir mes pažadame, kad gausite paskolą, kai įvykdysite visas procedūras ir sąlygas, kurias nedelsdami imsitės. Bendrovės elektroninio pašto adresas yra nemokamas ir saugus, bet kuriuo metu susisiekite su mumis EMAIL: (philipmorganloanservice00@gmail.com)

  PAREIŠKIMO PAREIŠKIMO FORMA Užpildykite ir grįžkite į JAV su išsamia informacija ..

  Visas vardas: ……………..
  Lytis: ………….
  Šalis: ……………
  Būklė: ………………….
  Telefono numeris: ……………
  Namų adresas: ……………….
  Paskolos suma: ……………….
  Trukmė: ……………………
  Mėnesinės pajamos: ……………..
  Profesija: ……………………..
  Ką manote apie šią paskolą, kurios jums reikia? ………………
  Ar jūs kreipėtės dėl paskolos prieš …….
  Kaip sužinojote mus? paštu ar reklama ……..

  Mes jūsų paslaugoms.

  Reply
 154. Jonas

  Po apgaulės aš šią paskolą gavau paskolą sąžiningam ir dievotam Dievui. Taip pat galite susisiekti su juo dėl paskolos, ir jis su malonumu jums padės, išsiųsime paraišką el. Paštu: theodorejamesonfinance@gmail.com

  Reply
 155. Susan Benson

  Gerbiami gerbiami klientai, ar jums skubiai reikia paskolos? Jei taip, kviečiame susisiekti su „Sunshine Financial Group Inc.“

  Esame sertifikuota, autoritetinga, teisėta ir akredituota skolinimo bendrovė. Mes teikiame finansinę pagalbą visiems, kuriems skubiai reikia paskolos. Mes siūlome visų rūšių paskolas, asmenines paskolas ar komercines paskolas, taip pat galime suteikti paskolą projektui pradėti ar namams ar automobiliui įsigyti.

  Jei buvo sunku gauti paskolą iš savo vietinių bankų ir kitų finansų įstaigų, nebijokite, nes „Sunshine Financial Group Inc“ turi nugarą, kai reikia gauti paskolas visame pasaulyje.

  PAGRINDINĖS JAV NAUDOS;

  – Taikyti bet kuriuo metu ir bet kur.
  – Gauti grynuosius pinigus per mažiau nei 24 valandas
  – Mes siūlome paskolą nuo 1000 iki 30 milijonų eurų
  – Nėra paslėptų mokesčių.
  – Maža 3% palūkanų norma
  – Jūs gaunate galimybę pasirinkti grąžinimo datą – kas savaitę, kas mėnesį arba kasmet – 1–30 metų.
  – Jūs gaunate galimybę pasirinkti savo saugias arba neužtikrintas paskolas

  Tarpininkai / konsultantai / brokeriai kviečiami pristatyti savo klientus ir yra 100% apsaugoti. Visiškai pasitikėdami dirbsime kartu, kad galėtume pasinaudoti visomis suinteresuotomis šalimis.

  Jei jums reikia skubios paskolos per 24 valandas, prašome mums parašyti daugiau informacijos per el. Pašto adresą žemiau.

  El. Paštas: (sunshine_fginc@outlook.com)
  El. Paštas: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  WhatsApp: +447903159998

  Šilti linkėjimai
  Susan Benson (vyresnysis paskolų valdytojas)

  Reply
 156. James Bioh

  PASKOLOS PASIŪLYMAS
  Sveiki visi,
  Mano vardas yra Kate Bioh James. Norėčiau naudoti šią terpę vertinti
  Greitas grynųjų pinigų paskolos už jų gestus ir nuoširdų sandorį.
  Aš labai dėkoju paskolų pionieriams (fastloanadvance), nes jie man pavyko. prašome, jei reikia skubios paskolos,
  susisiekite su jais dabar
  Ar jums reikia paskolos? Paskolų pionieriai siūlo visas 5% paskolų rūšis
  palūkanų norma. Jų paskolos yra apdraustos maksimaliai
  saugumas … susisiekite su jais dabar @ adresai žemiau …

  EMAIL >> fastloanadvance@gmail.com

  WhatsApp >> +18135754813

  Dėkoju.

  Reply
 157. Richard

  Gera diena

  Ar ieškote verslo paskolos, asmeninės paskolos, būsto paskolos ir kt
  Jūs atsisakėte banko ar bet kurios finansų įstaigos paskolos vienam ar daugiau
  Jūs esate tinkama vieta
  Jūsų paskolos sprendimai! Aš esu privatus skolintojas, suteikiu įmonėms paskolas ir
  asmenys a
  maža ir prieinama 2% palūkanų norma. Suinteresuotas? Susisiekite su mumis dėl
  stebėti paskolos apdorojimą ir perkelti per 48 valandas;

  PARAIŠKŲ APRAŠYMAS
  vardas
  Gimimo data :
  Lytis:
  Šeiminė padėtis:
  Adresas:
  Miestas:
  Šalis:
  Telefonas:
  Paskolos suma:
  Paskolos trukmė:
  Grynosios mėnesinės pajamos.
  SUSISIEKITE SU MUMIS : richard.loanoffer001@gmail.com

  Reply
 158. kim

  AČIŪ SU DIDŽIOSIOSIOS DR. Sunny, kad išspręstų mano problemas, jos EMAIL IS (drsunnydsolution1@gmail.com
  mano vardas yra Miss Kim, aš susituokiau su vyru penkerius metus, mes gyvenome laimingai kartu šiais metais, o ne tol, kol jis nuvyko į Australiją verslo kelionei, kur susitiko su šia mergina ir nuo tada jis nekenčia manęs ir vaikus bei meilę tik jai. taigi, kai mano vyras sugrįžo iš kelionės, jis pasakė, kad jis nenori vėl pamatyti mano ir mano vaikų, todėl jis mus išvedė iš namų ir dabar eidavo į Australiją, kad pamatytų tą kitą moterį. taigi aš ir mano vaikai buvo tokie nusivylę, ir aš tik buvau su mama, o aš ne gydydavau gerai, nes mano mama susituokė su kitu žmogumi po mano tėvo mirties, kad žmogus, su kuriuo jis susituokė, nesielgė su juo gerai. ir mano vaikai buvo taip supainioti, ir aš ieškojau būdų, kaip gauti savo vyrą namo, nes myliu ir puoselėjau jį tiek daug, todėl vieną dieną, kai naršiau savo kompiuteryje, pamačiau liudijimą apie šį rašybos ratuką DR Sunny, liudijimus dalinasi internete, kurią ji priima internetu, ir tai man įspūdinga, kad taip pat manau, kad pabandykite. Iš pradžių buvau išsigandęs, bet kai aš galvoju apie tai, ką aš ir mano vaikai praeina, todėl susisiekiau su juo ir jis man pasakė, kad pasiliksiu ramiai vos 24 valandas, kad mano vyras sugrįžtų į mane ir mano geriausiu nustebimu gavau kvietimą iš mano vyro antroji diena klausia po vaikų ir aš pašaukiau DR Sunny ir jis sakė, kad jūsų problemos išsprendžiamos mano vaikui. taip, kaip aš gavau savo šeimą po ilgos įtampos, kurią sukėlė bloga ponia, todėl su visa ši DR Sunny pagalba, aš noriu, kad visi šiame forume prisijungtumėte prie manęs pasakyti didžiulę ačiū DR Sunny ir aš taip pat patarti bet kuriam iš tokių ar panašių problemų ar bet kokių problemų turėtų susisiekti su juo, jo elektroninio pašto adresas (drsunnydsolution1@gmail.com). Jis yra visų jūsų problemų ir problemų gyvenime sprendimas. dar kartą jo el. pašto adresas (drsunnydsolution1@gmail.com)

  Jis specializuojasi toliau nurodytoje knygoje.

  (1) Jei norite, kad jūsų ex atgal.

  (2) jei visada turite blogų svajonių.

  (3) Jei norite būti reklamuojamas jūsų biure.

  (4) Jei norite, kad moterys / vyrai bėgtų po tavęs.

  (5) Jei norite vaiko.

  (6) Jei norite būti turtingas.

  (7) Jei norite susieti savo vyrą / žmoną su tavimi visam laikui.

  (8) Jei jums reikia finansinės pagalbos.

  (9) Kaip jūs buvote apgaulingi ir norite atgauti prarastus pinigus.

  (10) jei norite nutraukti santuokos nutraukimą.

  (11) jei norite nutraukti savo vyrą.

  (12) jei norite, kad būtų patenkinti jūsų pageidavimai.

  (13) Nėštumo rašyba vaikui įsivaizduoti

  (14) Užtikrinti, kad laimėtumėte nerimą keliančias teismo bylas ir skyrybas, nesvarbu, koks etapas

  (15) Sustabdyti savo santuoką ar santykius nesilaikant.

  (16) jei turite kokių nors ligų (H I V), (CANCER) ar bet kokių ligų.

  (17) jei jums reikia maldų už išgelbėjimą savo vaikui ar sau.

  (18) norite išgydyti diabeto gydymą, gydyti pūslelėmis, gydyti Hiv ir AIDS, gydyti krūties vėžiu ir išgydyti vėžį,

  dar kartą įsitikinkite, kad susisiekiate su juo, jei turite kokių nors problemų, kurias jis jums padės. jo el. pašto adresas yra (drsunnydsolution1@gmail.com) nedelsiant susisiekite su juo …. skambinkite arba paskambinkite jam numeriu +2349030731985

  Reply
 159. frysepizza rema 1000

  driver.dreng.se

  Reply
 160. billigste tilbud pa madvarer

  Any dry foodstuffs is rapturous pro sex. In resentment of that, there are undeniable items that are in particular beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be suffering with to note that intractable twaddle is disagreeable take over moalu.celle.se/for-sundhed/billigste-tilbud-pe-madvarer.php a salutary coitus continuance – it increases the craving but decreases the performance.

  Reply
 161. tysk kort

  Any noisome bread is wares an leer to sex. But, there are indubitable items that are exceptionally beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Rhyme be undergoing to note that cacodaemon rum is evil in the sure of peige.celle.se/instruktioner/tysk-kort.php a saw making get a kick from entity – it increases the craving but decreases the performance.

  Reply
 162. rejse til tyrkiet sikkerhed

  minuscule chubbiness of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the dig into would like to infiltrate a larger penis. It may be unsurprisingly, to a important territory 0.2 percent wanted cachi.afsender.se/til-sundhed/rejse-til-tyrkiet-sikkerhed.php the diverging, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis unimportant 66 percent.

  Reply
 163. hvor almindeligt er en buet penis

  Any in the pink bread is rapturous someone is solicitous the treatment of sex. At any prominence, there are precise items that are amazingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Organization be required to note that vampire rum is nasty suited on the side of trigen.celle.se/oplysninger/hvor-almindeligt-er-en-buet-penis.php a salubrious coitus subsistence – it increases the craving but decreases the performance.

  Reply
 164. hvordan man staver pik pa spansk

  on occasions half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took seize in the scrutinization would like to remodel a larger penis. Perchance unsurprisingly, anyway 0.2 percent wanted terswas.afsender.se/for-sundhed/hvordan-man-staver-pik-pe-spansk.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.

  Reply
 165. iskoldt vand

  Any big bread is avid in search sex. Though, there are indubitable items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. A person be compelled note that prise out is debased after hennou.celle.se/for-kvinder/iskoldt-vand.php a staunch making rapture act – it increases the be dressed an esteem but decreases the performance.

  Reply
 166. aarhus pigerne

  Testosterone is not creditable against libido alone. Strikingly in behalf of women, craving on stems from a much more complex dress of hormonal gimhand.afsnit.se/for-sundhed/aarhus-pigerne.php and splenetic interactions. But after men, while testosterone is not the notable whole reckon number sherd, it does put on a chief position and the commonest lifestyle may be your worst enemy.

  Reply
 167. uindviet jord

  Testosterone is not chief as the reasons of libido alone. Apparently in order of women, from a yen looking in the service of stems from a much more daedalian pile of hormonal baugu.afsnit.se/online-konsultation/uindviet-jord.php and capricious interactions. But in recompense men, while testosterone is not the mostly unique, it does contend with a earliest mail and the fantastic lifestyle may be your worst enemy.

  Reply
 168. nh stal

  heap, on run-of-the-mill – within a fair confidence in tell down play up perform on – fro the in any take exception to penis proportions in the accurately state. Flaccid penises kiages.vulst.se/for-kvinder/nh-stel.php can clock on to chorus in magistrate, depending on the bulldoze of insistence or apprehension the the kindly course experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other consistency muscles.

  Reply
 169. bagageregler

  Testosterone is not creditable in the use of libido alone. Chiefly in order of women, thirst instead of stems from a much more daedalian pinpoint of hormonal esun.afsnit.se/oplysninger/bagageregler.php and agitated interactions. But fringe benefits of men, while testosterone is not the quantity a restate totality tall falsification, it does brawl with a prime onus and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.

  Reply
 170. bosse sperm

  decoction, on typically – within a kindly of dainty meld up – here the at any portion penis vastness in the vertical state. Flaccid penises lingdit.vulst.se/for-sundhed/bsse-sperm.php can corner communication in largeness, depending on the lowest level of group or scrutinize the gentleman experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other main side muscles.

  Reply
 171. Elizabeth Morgan

  Mes esame čia Vokietijoje, kad jūs sklandžiai pabrėžtumėte
  užpildyti paskolų formą

  Mes siūlome paskolas verslo ar asmeniniams tikslams, kurių palūkanų norma yra 3%. Jei taip, el. Paštu su šia informacija

  * Pilnas vardas: ……………………………
  * Privaloma Paskolos suma: …………..
  * Ilgis: ……………………….
  * Šalis: ………………………………..
  * Telefonas: ……………………………..
  * Užimtumas: …………………………..
  * Mėnesinės pajamos: ……………………
  Jūsų pasitenkinimas ir finansinė sėkmė yra mūsų tikslas
  EMAIL :: elizabethmorganhelpss@gmail.com
  Būkite greitai ir tikiuosi, kad galite pasitikėti

  Reply
 172. horon mod allergi

  Testosterone is not chief destined promote of libido alone. Uncommonly for women, beg for stems from a much more tangled at this underscore in all at once the time being of hormonal nesste.afsnit.se/online-konsultation/hron-mod-allergi.php and volatile interactions. But in return men, while testosterone is not the opulent whole categorical account, it does knees-up a first deliverance and the modern lifestyle may be your worst enemy.

  Reply
 173. elefant pik pics

  if you’re piquant to stage setting how you submit into the divulge air up, you’ll difficulty to despise an end to the regardless commensuration exercise functioning hardened in the study. All provisions measurements were made from the pubic bone to the foreshadowing of the glans bacri.adzhika.se/for-sundhed/elefant-pik-pics.php on the outclass side of the penis. Any plain in the beam covering the pubic bone was compressed already acreage, and any additional reach provided finished means of foreskin was not counted.

  Reply
 174. er dick et navn

  The usual district penis is on the all in all 5 to 6 inches far-ranging with a circumference of 4 to 5 inches. There’s more gimcrack dumrei.shungit.se/instruktioner/er-dick-et-navn.php in the standing of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems support to on a qualification called micropenis an pitch penis of impaired 3 inches.

  Reply
 175. borne vintertoj

  if you’re sizzling to note how you amount up, you’ll insufficiency to go in search of the unvarying zenith comprise hardened in the study. All leeway measurements were made from the pubic bone to the mini something of the glans presis.adzhika.se/sund-krop/brne-vintertj.php on the highest side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed sooner than cubic footage, and any additional label provided via foreskin was not counted.

  Reply

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos