Kaip užpildyti pajamų deklaraciją ir susigrąžinti kuo daugiau mokesčių // 2017 pavasaris

Tai jau turite preliminarias deklaracijas? Tai jau pasidžiaugėte atgautinais milijonais?

Praeitą savaitę pasikartojome, kaip apskaičiuojamos mokesčio sumos. Jei nepasikartojote, labai rekomenduoju tą padaryti.

Ką veiksime šiandien? Šiandien žingsnis po žingsnio užpildysime deklaraciją taip, kad sutaupytumėme kuo daugiau mokesčių. Jeigu turite sutuoktinį, sodinkitės ir jį į pašonę, nes pildyti reikės dviese.

Šį kartą taip pat pabrėžiu, kad, paprastumo dėlei, kalbėsiu tik apie tuos asmenis, kurie gauna atlyginimą ir niekur papildomai neuždarbiauja.

Pradedam?

1 žingsnis

Prisijungiame prie EDS (elektroninės deklaravimo sistemos) ir susirandame preliminarią deklaraciją už 2016 metus. Manau, šis darbas Jums puikiai pavyks.

2 žingsnis

Atsidarome deklaraciją ir apžiūrime, ar visi Jūsų asmeniniai duomenys (1–6 laukeliai) supildyti teisingai.

3 žingsnis

Žiūrime į ekrano viršų. Čia matome daugybę skirtukų. Jūsų deklaracijoje greičiausiai bus mažiau nei paveikslėlyje, bet vis vien kažkiek bus. Pirmi du yra deklaracijos pagrindinės dalies pirmas ir antras puslapiai, o visi likę – deklaracijos priedai.

Atsidarome GPM308P priedą (apvesta raudonai) ir patikriname, ar visos pajamos surašytos teisingai. Tikėtina, kad viskas bus teisinga, nes duomenys imami iš Jūsų darbdavių pateiktų deklaracijų. Bet galima tiesiog pasigrožėti visų metų darbo vaisiais.

Jeigu matote, kad yra GPM308N priedas, apžiūrite ir jį. Čia nurodomos Jūsų neapmokestinamosios pajamos, pavyzdžiui, banko palūkanos.

Jeigu kažką keitėte prieduose, ekrano viršuje kairėje susirandate mygtuką Klaidų tikrinimas ir jį paspaudžiate. Tik taip Jūsų pakeistos sumos bus perkeltos į pagrindinę deklaracijos dalį. Į klaidų pranešimą kol kas galite nekreipti dėmesio.

4 žingsnis

Grįžtame į pirmą GPM308 puslapį. Jame pajamos yra perkeltos iš mūsų apžiūrėtų priedų. 12 laukelyje įrašytas Jūsų atlyginimas ir, jei gavote, ligos, motinystės ar motinystės (tėvystės) pašalpa. Jeigu turėjote neapmokestinamųjų pajamų, jos įrašytos 14 laukelyje.

5 žingsnis

15 laukelyje programa automatiškai apskaičiuoja Jums taikytiną metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD). Apie NPD rašiau praeitos savaitės įraše. (Tame pačiame, kurį pradžioje rekomendavau perskaityti.)

Jeigu Jūs esate riboto darbingumo, 15A ir 15B laukeliuose įrašykite, kiek mėnesių buvote riboto darbingumo:

  • 15A laukelyje įrašykite, kiek mėnesių per 2016 m. Jums buvo nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.
  • 15B laukelyje įrašykite, kiek mėnesių per 2016 m. Jums buvo nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių lygis ar sunkus neįgalumo lygis.

Tas mėnuo, kurį neįgalumas buvo nustatytas, neskaičiuojamas. Įrašę paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Į klaidas vis dar galite nekreipti dėmesio.

6 žingsnis

Pažiūrime, kokia papildomo NPD suma (ji pavadinta MPNPD ir šifruojasi kaip metininis papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis) įrašyta 17 laukelyje . Apie papildomą NPD taip pat rašiau praeitos savaitės įraše.

Metų eigoje buvo galima Jums priklausantį papildomą NPD (turint vieną vaiką – 120 Eur) dalinti per pusę po 60 Eur kiekvienam iš tėvų ir tą sumą atimti iš priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Jeigu abu dirbote, uždirbote ir Jums buvo taikomas papildomas NPD, tai metų pabaigoje nieko neišlošite. Tačiau vis tiek pasitikrinkite, ar teisinga suma įrašyta deklaracijos pagrindinės dalies 17 laukelyje. Pasitaiko, kad įrašoma neteisinga ar visai jokia neįrašoma. Jei turite vieną vaiką, kiekvienam iš sutuoktinių tenka po 720 Eur (1 440 € : 2).

Išlošti galima, jeigu Jūs arba Jūsų sutuoktinis uždirbote nedaug. Gali būti, kad Jūs neišnaudosite viso Jums priklausančio pusės NPD už vaikus.

Tarkime, uždirbote per metus 3 000 Eur. Jums priklauso 2 400 Eur pagrindinio NPD (kaip minėjau 5 žingsnyje, ši suma automatiškai paskaičiuojama 15 laukelyje). Taigi, iš Jūsų pajamų atėmus pagrindinį NPD, lieka 600 Eur (3 000 € – 2 400 €). Už vieną vaiką, jeigu dalintis su sutuoktiniu po lygiai, Jums papildomo NPD priklauso daugiau nei liko apmokestinamųjų pajamų (720 Eur daugiau nei 600 Eur).

Šiame žingsnyje mums prireikia Jūsų sutuoktinio, kurį turėjote šalia pasisodinti. Jeigu matote, kad Jums gaunasi būtent taip, kaip pavyzdyje, – apmokestinamosios pajamos mažesnės už papildomą NPD, pasiimkite sau mažiau papildomo NPD, o kas liko atiduokite sutuoktiniui.

Papildomą NPD už vaikus galite dalintis taip, kaip norite. Galite viską atiduoti sutuoktiniui arba galite sau pasilikti 300 Eur, 200 Eur, o gal 162 Eur. Grįžkime prie pavyzdžio.

Jeigu matote, kad Jums atėmus pagrindinį NPD lieka 600 Eur, o papildomo NPD priklauso 720 Eur, į savo deklaracijos 17 laukelį kaip papildomą NPD įrašykite 600 Eur ar mažiau, o Jūsų sutuoktinis tegu įrašo tai, kas lieka. Jeigu savo deklaracijoje įrašysite 600 Eur, tai sutuoktinis galės įrašyti savo 720 Eur plius Jūsų 120 Eur (720 € – 600 €). Taip išlošite 18 Eur (120 € × 15 %).

Jeigu keitėte papildomo NPD sumą, paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Vis dar nekreipkite dėmesio į klaidas. Tiesiog paspauskite mygtuką.

7 žingsnis

Keliaujame į GPM308L priedą. Čia yra surašomos išlaidos, kurias galima atimti iš pajamų prieš jas apmokestinant. Apie išlaidas taip pat rašiau praeitame įraše.

Paprastai įmonės, kurioms sumokėtos minėtos sumos, praneša VMI apie Jūsų įmokas ir jos automatiškai patenka į Jūsų deklaraciją. Tad tiesiog patikrinkite, ar priede įrašytos visos Jūsų patirtos išlaidos. Jei vis dėlto kažko trūksta, pridėkite nuo savęs.

Jeigu kažką keitėte, paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Į klaidas ir toliau nekreipkite dėmesio.

8 žingsnis

Grįžtame į pirmą GPM308 pagrindinės dalies puslapį. Žiūrime, kokia suma įrašyta 20 laukelyje.Tai yra maksimali leidžiamų atimti išlaidų suma.

Iš pajamų išlaidų forma gali būti atimta ne daugiau kaip 25 proc. visų apmokestinamųjų pajamų, sumažintų NPD ir papildomo NPD sumomis. Apie tai taip pat rašiau praeitame įraše. Jums šios sumos patiems skaičiuoti nereikia. Deklaracijoje ji apskaičiuojama automatiškai.

9 žingsnis

Palyginame deklaracijos pagrindinės dalies 20 laukelyje apskaičiuotą maksimalią išlaidų sumą su GPM308L priedo L6 laukelyje apskaičiuota bendra išlaidų suma.

Jeigu 20 laukelyje paskaičiuota maksimali išlaidų suma yra didesnė už L6 laukelyje apskaičiuotą bendrą išlaidų sumą, nieko doro neišpešite. Tokia situacija pavaizduota paveikslėlyje.

Jeigu 20 laukelio suma mažesnė už L6 laukelio sumą, išlaidų patyrėte daugiau nei galite atimti. Taigi galite kažką išlošti. (Be abejo, jeigu šalia vis dar sėdi sutuoktinis. Gali tikti ir mama su tėčiu).

Jeigu esate studentas, sumokėjote už studijas, o apmokestinamųjų pajamų neturite arba turite labai mažai, šias Jūsų išlaidas iš savo pajamų gali atimti Jūsų tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai arba sutuoktinis. Čia galite paskaityti VMI išaiškinimą. Jeigu nuspręsite įmokas už studijas perduoti minėtiems asmenims, jie įmokų sumas turi surašyti į savo deklaracijų GPM308L priedus. VMI jiems grąžins dalį jų sumokėtų mokesčių. Savo deklaracijos GPM308L priede atiduodamų išlaidų nerašykite.

Taip pat galima dalintis už būsto kreditą sumokėtomis palūkanomis. Jeigu palūkanų sumokėjote daugiau nei pagrindinės dalies 20 laukelyje apskaičiuota maksimali išlaidų suma (arba turėjote dar ir kitų atskaitomų išlaidų, kurių dalintis negalima, pavyzdžiui, gyvybės draudimo), dalį ar visą palūkanų sumą galite perduoti savo sutuoktiniui. Su palūkanų dalybomis yra nemažai niuansų. VMI yra pateikusi išaiškinimą, tad rekomenduočiau paskaityti. Savo deklaracijos GPM308L priede atiduodamų išlaidų nerašykite.

Jeigu kažką keitėte, paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Į klaidas galite nekreipti dėmesio.

10 žingsnis

Atsidarome antrą GPM308 puslapį ir žiūrime, kas parašyta 33 laukelyje.

Jeigu suma teigiama, per 2016 m. Jūs sumokėjote daugiau mokesčio nei turėjote sumokėti, todėl permoka Jums bus grąžinta. Paveikslėlyje matote, kad bus grąžinta 237 Eur.

Jeigu suma neigiama, mokesčio sumokėjote mažiau nei Jums priklauso mokėti. Nurodytą sumą turite sumokėti iki gegužės 1 d.

11 žingsnis

Jeigu Jums turės būti grąžinta mokesčio permoka, pagrindinės dalies 35 laukelyje įrašykite banko sąskaitos numerį.

12 žingsnis

Dar kartą paspaudžiame mygtuką Klaidų tikrinimas. Dabar jau pažiūrime, kokių klaidų mums prirašė ir visas išsitaisome.

13 žingsnis

Ekrano viršuje dešinėje susirandame mygtuką Pateikti deklaraciją ir jį paspaudžiame.

Štai ir viskas.

Sveikinu! Atlikote didelį darbą.

Iš tiesų dabar viskas labai paprasta: atsidarei, pasitikrinai, pasikoregavai ir pateiki. O buvo laikai (ar pamenate juos?), kai reikėdavo viską popieriuje ranka surašyti, apskaičiuoti ir nunešus į VMI priduoti. Va tada tai buvo reikalų!

Komentaruose parašykite, kaip sekėsi pildyti deklaracijas šiais metais. Ar pavyko susigrąžinti daugiau mokesčių nei buvo siūloma preliminarioje deklaracijoje?

Dabar spauskit ir dalinkitės Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
0Share on LinkedIn
Linkedin

3 730 Comments

  1. SodsRiskSix