Kaip užpildyti pajamų deklaraciją ir susigrąžinti kuo daugiau mokesčių // 2017 pavasaris

Tai jau turite preliminarias deklaracijas? Tai jau pasidžiaugėte atgautinais milijonais?

Praeitą savaitę pasikartojome, kaip apskaičiuojamos mokesčio sumos. Jei nepasikartojote, labai rekomenduoju tą padaryti.

Ką veiksime šiandien? Šiandien žingsnis po žingsnio užpildysime deklaraciją taip, kad sutaupytumėme kuo daugiau mokesčių. Jeigu turite sutuoktinį, sodinkitės ir jį į pašonę, nes pildyti reikės dviese.

Šį kartą taip pat pabrėžiu, kad, paprastumo dėlei, kalbėsiu tik apie tuos asmenis, kurie gauna atlyginimą ir niekur papildomai neuždarbiauja.

Pradedam?

1 žingsnis

Prisijungiame prie EDS (elektroninės deklaravimo sistemos) ir susirandame preliminarią deklaraciją už 2016 metus. Manau, šis darbas Jums puikiai pavyks.

2 žingsnis

Atsidarome deklaraciją ir apžiūrime, ar visi Jūsų asmeniniai duomenys (1–6 laukeliai) supildyti teisingai.

3 žingsnis

Žiūrime į ekrano viršų. Čia matome daugybę skirtukų. Jūsų deklaracijoje greičiausiai bus mažiau nei paveikslėlyje, bet vis vien kažkiek bus. Pirmi du yra deklaracijos pagrindinės dalies pirmas ir antras puslapiai, o visi likę – deklaracijos priedai.

Atsidarome GPM308P priedą (apvesta raudonai) ir patikriname, ar visos pajamos surašytos teisingai. Tikėtina, kad viskas bus teisinga, nes duomenys imami iš Jūsų darbdavių pateiktų deklaracijų. Bet galima tiesiog pasigrožėti visų metų darbo vaisiais.

Jeigu matote, kad yra GPM308N priedas, apžiūrite ir jį. Čia nurodomos Jūsų neapmokestinamosios pajamos, pavyzdžiui, banko palūkanos.

Jeigu kažką keitėte prieduose, ekrano viršuje kairėje susirandate mygtuką Klaidų tikrinimas ir jį paspaudžiate. Tik taip Jūsų pakeistos sumos bus perkeltos į pagrindinę deklaracijos dalį. Į klaidų pranešimą kol kas galite nekreipti dėmesio.

4 žingsnis

Grįžtame į pirmą GPM308 puslapį. Jame pajamos yra perkeltos iš mūsų apžiūrėtų priedų. 12 laukelyje įrašytas Jūsų atlyginimas ir, jei gavote, ligos, motinystės ar motinystės (tėvystės) pašalpa. Jeigu turėjote neapmokestinamųjų pajamų, jos įrašytos 14 laukelyje.

5 žingsnis

15 laukelyje programa automatiškai apskaičiuoja Jums taikytiną metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD). Apie NPD rašiau praeitos savaitės įraše. (Tame pačiame, kurį pradžioje rekomendavau perskaityti.)

Jeigu Jūs esate riboto darbingumo, 15A ir 15B laukeliuose įrašykite, kiek mėnesių buvote riboto darbingumo:

 • 15A laukelyje įrašykite, kiek mėnesių per 2016 m. Jums buvo nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.
 • 15B laukelyje įrašykite, kiek mėnesių per 2016 m. Jums buvo nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių lygis ar sunkus neįgalumo lygis.

Tas mėnuo, kurį neįgalumas buvo nustatytas, neskaičiuojamas. Įrašę paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Į klaidas vis dar galite nekreipti dėmesio.

6 žingsnis

Pažiūrime, kokia papildomo NPD suma (ji pavadinta MPNPD ir šifruojasi kaip metininis papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis) įrašyta 17 laukelyje . Apie papildomą NPD taip pat rašiau praeitos savaitės įraše.

Metų eigoje buvo galima Jums priklausantį papildomą NPD (turint vieną vaiką – 120 Eur) dalinti per pusę po 60 Eur kiekvienam iš tėvų ir tą sumą atimti iš priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Jeigu abu dirbote, uždirbote ir Jums buvo taikomas papildomas NPD, tai metų pabaigoje nieko neišlošite. Tačiau vis tiek pasitikrinkite, ar teisinga suma įrašyta deklaracijos pagrindinės dalies 17 laukelyje. Pasitaiko, kad įrašoma neteisinga ar visai jokia neįrašoma. Jei turite vieną vaiką, kiekvienam iš sutuoktinių tenka po 720 Eur (1 440 € : 2).

Išlošti galima, jeigu Jūs arba Jūsų sutuoktinis uždirbote nedaug. Gali būti, kad Jūs neišnaudosite viso Jums priklausančio pusės NPD už vaikus.

Tarkime, uždirbote per metus 3 000 Eur. Jums priklauso 2 400 Eur pagrindinio NPD (kaip minėjau 5 žingsnyje, ši suma automatiškai paskaičiuojama 15 laukelyje). Taigi, iš Jūsų pajamų atėmus pagrindinį NPD, lieka 600 Eur (3 000 € – 2 400 €). Už vieną vaiką, jeigu dalintis su sutuoktiniu po lygiai, Jums papildomo NPD priklauso daugiau nei liko apmokestinamųjų pajamų (720 Eur daugiau nei 600 Eur).

Šiame žingsnyje mums prireikia Jūsų sutuoktinio, kurį turėjote šalia pasisodinti. Jeigu matote, kad Jums gaunasi būtent taip, kaip pavyzdyje, – apmokestinamosios pajamos mažesnės už papildomą NPD, pasiimkite sau mažiau papildomo NPD, o kas liko atiduokite sutuoktiniui.

Papildomą NPD už vaikus galite dalintis taip, kaip norite. Galite viską atiduoti sutuoktiniui arba galite sau pasilikti 300 Eur, 200 Eur, o gal 162 Eur. Grįžkime prie pavyzdžio.

Jeigu matote, kad Jums atėmus pagrindinį NPD lieka 600 Eur, o papildomo NPD priklauso 720 Eur, į savo deklaracijos 17 laukelį kaip papildomą NPD įrašykite 600 Eur ar mažiau, o Jūsų sutuoktinis tegu įrašo tai, kas lieka. Jeigu savo deklaracijoje įrašysite 600 Eur, tai sutuoktinis galės įrašyti savo 720 Eur plius Jūsų 120 Eur (720 € – 600 €). Taip išlošite 18 Eur (120 € × 15 %).

Jeigu keitėte papildomo NPD sumą, paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Vis dar nekreipkite dėmesio į klaidas. Tiesiog paspauskite mygtuką.

7 žingsnis

Keliaujame į GPM308L priedą. Čia yra surašomos išlaidos, kurias galima atimti iš pajamų prieš jas apmokestinant. Apie išlaidas taip pat rašiau praeitame įraše.

Paprastai įmonės, kurioms sumokėtos minėtos sumos, praneša VMI apie Jūsų įmokas ir jos automatiškai patenka į Jūsų deklaraciją. Tad tiesiog patikrinkite, ar priede įrašytos visos Jūsų patirtos išlaidos. Jei vis dėlto kažko trūksta, pridėkite nuo savęs.

Jeigu kažką keitėte, paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Į klaidas ir toliau nekreipkite dėmesio.

8 žingsnis

Grįžtame į pirmą GPM308 pagrindinės dalies puslapį. Žiūrime, kokia suma įrašyta 20 laukelyje.Tai yra maksimali leidžiamų atimti išlaidų suma.

Iš pajamų išlaidų forma gali būti atimta ne daugiau kaip 25 proc. visų apmokestinamųjų pajamų, sumažintų NPD ir papildomo NPD sumomis. Apie tai taip pat rašiau praeitame įraše. Jums šios sumos patiems skaičiuoti nereikia. Deklaracijoje ji apskaičiuojama automatiškai.

9 žingsnis

Palyginame deklaracijos pagrindinės dalies 20 laukelyje apskaičiuotą maksimalią išlaidų sumą su GPM308L priedo L6 laukelyje apskaičiuota bendra išlaidų suma.

Jeigu 20 laukelyje paskaičiuota maksimali išlaidų suma yra didesnė už L6 laukelyje apskaičiuotą bendrą išlaidų sumą, nieko doro neišpešite. Tokia situacija pavaizduota paveikslėlyje.

Jeigu 20 laukelio suma mažesnė už L6 laukelio sumą, išlaidų patyrėte daugiau nei galite atimti. Taigi galite kažką išlošti. (Be abejo, jeigu šalia vis dar sėdi sutuoktinis. Gali tikti ir mama su tėčiu).

Jeigu esate studentas, sumokėjote už studijas, o apmokestinamųjų pajamų neturite arba turite labai mažai, šias Jūsų išlaidas iš savo pajamų gali atimti Jūsų tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai arba sutuoktinis. Čia galite paskaityti VMI išaiškinimą. Jeigu nuspręsite įmokas už studijas perduoti minėtiems asmenims, jie įmokų sumas turi surašyti į savo deklaracijų GPM308L priedus. VMI jiems grąžins dalį jų sumokėtų mokesčių. Savo deklaracijos GPM308L priede atiduodamų išlaidų nerašykite.

Taip pat galima dalintis už būsto kreditą sumokėtomis palūkanomis. Jeigu palūkanų sumokėjote daugiau nei pagrindinės dalies 20 laukelyje apskaičiuota maksimali išlaidų suma (arba turėjote dar ir kitų atskaitomų išlaidų, kurių dalintis negalima, pavyzdžiui, gyvybės draudimo), dalį ar visą palūkanų sumą galite perduoti savo sutuoktiniui. Su palūkanų dalybomis yra nemažai niuansų. VMI yra pateikusi išaiškinimą, tad rekomenduočiau paskaityti. Savo deklaracijos GPM308L priede atiduodamų išlaidų nerašykite.

Jeigu kažką keitėte, paspauskite mygtuką Klaidų tikrinimas. Į klaidas galite nekreipti dėmesio.

10 žingsnis

Atsidarome antrą GPM308 puslapį ir žiūrime, kas parašyta 33 laukelyje.

Jeigu suma teigiama, per 2016 m. Jūs sumokėjote daugiau mokesčio nei turėjote sumokėti, todėl permoka Jums bus grąžinta. Paveikslėlyje matote, kad bus grąžinta 237 Eur.

Jeigu suma neigiama, mokesčio sumokėjote mažiau nei Jums priklauso mokėti. Nurodytą sumą turite sumokėti iki gegužės 1 d.

11 žingsnis

Jeigu Jums turės būti grąžinta mokesčio permoka, pagrindinės dalies 35 laukelyje įrašykite banko sąskaitos numerį.

12 žingsnis

Dar kartą paspaudžiame mygtuką Klaidų tikrinimas. Dabar jau pažiūrime, kokių klaidų mums prirašė ir visas išsitaisome.

13 žingsnis

Ekrano viršuje dešinėje susirandame mygtuką Pateikti deklaraciją ir jį paspaudžiame.

Štai ir viskas.

Sveikinu! Atlikote didelį darbą.

Iš tiesų dabar viskas labai paprasta: atsidarei, pasitikrinai, pasikoregavai ir pateiki. O buvo laikai (ar pamenate juos?), kai reikėdavo viską popieriuje ranka surašyti, apskaičiuoti ir nunešus į VMI priduoti. Va tada tai buvo reikalų!

Komentaruose parašykite, kaip sekėsi pildyti deklaracijas šiais metais. Ar pavyko susigrąžinti daugiau mokesčių nei buvo siūloma preliminarioje deklaracijoje?

Dabar spauskit ir dalinkitės Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
0Share on LinkedIn
Linkedin

3 731 Comments

 1. Andrius

  Puiku! Nors vis vien per sudėtinga. 😀

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Viskas viskas? Ar tik kažkas?

 2. Jurgita

  Man neina irašyti datą, meta tik 2012 m

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jūs greičiausiai pasirinkote tuščią deklaracijos blanką. Paieškokite, turi būti preliminari, kur bus beveik viskas supildyta. O jeigu norite tuščio, atkreipkite dėmesį, kad jie yra du. Vienas iki 2012 m., berods. O kitas nuo 2013 m. Tai pasirinkite tą, kur vėlesniems metams tinka.

 3. Dange

  O jei viena augini vaika ir vaikui 14 metu koks npd taikomad

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Dange, jeigu vaiką auginate viena, t. y. vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su Jumis, Jums priklauso visas 120 Eur papildomas NPD per mėnesį.

  2. Rūta

   Jei abu tevai dirba ir turi du vaikus ,koks taikomas NPD

  3. Rūta

   Jei 2 vaikai ir abu tevai dirbantys,koks taikomas NPD

  4. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Rūta, už kiekvieną vaiką taikoma 120 Eur per mėnesį, nesvarbu, ar tėvai dirba, ar nedirba. Per metus už du vaikus išeina 2 880 Eur, kuriuos galite dalintis su vyru per pusę ar kitomis dalimis.

 4. Ernestas

  Puslapio linka gal butu galima?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Ernestai, patikslinkite prašau, kokio puslapio?

 5. grazina

  Kaip deklaruoti uzsienio pajamas ir isvykima?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Gražina, Jums geriausia būtų paskambinti į VMI ir pasikonsultuoti. Jie ten labai maloniai viską paaiškina.

  2. Renata

   Sveiki, Brigita, mano sūnėnas dirba Vokietijos įmonėje, turi kontraktą su vokiečių įmone, jam reikalinga pažyma iš Lietuvos VMI dėl deklaracijos pildymo už einamus metus, bet ne už 2016 metus. Nuvykęs į Palangos VMI bandė gauti pažymą, bet konsultantas atsisakė jam pateikti ir pasirašyti. Kaip galima būtų gauti reikalingą pažymą, nes vokiečiai deklaracijoje rašo 2017 metus, o ne 2016 metus, kaip mūsų Lietuvos šalis, ačiū už atsakymą

  3. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Renata, nelabai ką galiu patarti. Reikėtų aiškintis su Vokietijos mokesčių administratoriumi ir VMI. Arba bandykite kreiptis į mokesčių konsultantus.

 6. Klausimas

  Turiu tris vaikus vienas is ju pilnametis,bet mokosi profesineje mokykloje su viduriniu issilavinimu,dieniniam,ar as galiu jam prisitaikyt NDP

  1. Mantas

   PNPD už besimokančius profesinėje mokykloje galima taikyti, jei kartu mokosi ir pagal bendrojo ugdymo programą. Iš to ką parašėte, tai lyg ir galima taikyti.

 7. Neringa

  pernai dirbau su verslo liudijimu, kaip ir kur rasyt?

 8. neveronys

  Laba diena, labai naudinga info. Noriu jūsų paklausti kokį reiktų įrašyti npd auginam 1 biologinį vaiką ir nuo 2016 -06-18 nuolatiniai globai paimtam 1 vaikui.Su vyrų nesiskirstom viską užsirašiau aš sau.

  1. Mantas

   PNPD galima taikyti įsivaikinus vaiką. Kaip yra su globojamais vaikais reiktų klausti VMI.

 9. Andrisu B

  P. Brigita labai dėkui už šią kelių laiptelių pagalbinę lentelę;) lygtais susitvarkiau kaip , kad rekomenduota. Tik nežinau kaip ten su automobilio pardavimu praeitais metais? ar turėjau dar kažką papildomai surašyt?, nes mačiau, kad dar yra kažkokia forma Trečiųjų asmenų VMI pateikti duomenys, tame blanke ir yra aprašoma mano parduoto automobilio sandėris..

 10. Renata

  Sveiki, Brigita, mano sūnėnas dirba Vokietijos įmonėje, turi kontraktą su vokiečių įmone, jam reikalinga pažyma iš Lietuvos VMI dėl deklaracijos pildymo už einamus metus, bet ne už 2016 metus. Nuvykęs į Palangos VMI bandė gauti pažymą, bet konsultantas atsisakė jam pateikti ir pasirašyti. Kaip galima būtų gauti reikalingą pažymą, nes vokiečiai deklaracijoje rašo 2017 metus, o ne 2016 metus, kaip mūsų Lietuvos šalis, ačiū už atsakymą

 11. Kristina

  Jei viena augini vaika ir vaikas turi neigaluma, koks npd taikomas? Ar gaunamas uz vaika invalidumo ismokas reikia itraukti i deklaracija?

 12. Virginija

  Aš pirmiausiai atsiverčiu ir pasitikrinu pažymą apie VM I perduotus duomenis. Jeigu viskas perduota, spaudžiu klaidų taisymą ir , jei nėra klaidų, atkreipiu dėmesį į pastabas, tada siunčiu deklaraciją. Jeigu yra neperduotų duomenų, surašau.

 13. Svetlana

  O jei abu auginam tai kaoki npd taikom

  1. Mantas

   Abu galite taikyti po 60€ už menesį.

 14. Loreta

  Sveika, Brigita,
  Norėjau paklausti ka kur surašyti, jei yra moksleivė 19 metu( i darba pristatau pazyma del npd taikymo)
  Kita dukra 21 m studente( mokame uz moksla), bet registruota pas močiutę
  Yra busto draudimas.
  Ačiū

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Loreta, už moksleivę taikomas papidlomas NPD, tai ten ir įrašysite.
   Už dukros mokslus sumokėtas sumas įrašykite prie patirtų išlaidų.
   Būsto draudimo išlaidų atimti negalima, tad nieko daryti nereikia.

 15. Aleksandra

  deklaracija uzpildziau ir pateikiau,bet potopamaciau kad klaidingai.Ar imanoma kazkaipja atsaukti?ar gal galima ja istaisyta pateikti dar karta?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Aleksandra, galima pateikti patikslintą deklaraciją. Kitą savaitę detaliai paaiškinsiu, kaip.

 16. Iveta

  Cituoju : Tarkime, uždirbote per metus 3 000 Eur. Jums priklauso 2 400 Eur pagrindinio NPD (kaip minėjau 5 žingsnyje, ši suma automatiškai paskaičiuojama 15 laukelyje). Taigi, iš Jūsų pajamų atėmus pagrindinį NPD, lieka 600 Eur (3 000 € – 2 400 €). Už vieną vaiką, jeigu dalintis su sutuoktiniu po lygiai, Jums papildomo NPD priklauso daugiau nei liko apmokestinamųjų pajamų (720 Eur daugiau nei 600 Eur).
  KLAUSIMUKAS. IŠ MANO PAJAMŲ ATĖMUS PAGRINDINĮ NPD LIEKA 1390 €, TAI SUPRANTU Į 17 LANGELĮ KAIP PAPILDOMĄ NPD NEREIKIA ĮRAŠYTI 1390 €? 17 LANGELIS PAS MANE TUŠČIAS.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Į 17 laukelį galite įrašyti ne daugiau nei papildomo NPD Jums priklauso.

 17. Violeta

  Kokia Jūs šaunuolė! Ačiū Jums labai už sugaištą laiką dėl mūsų, dėl visai svetimų žmonių. Viską užpildžiau sėkmingai.
  Tikrindama GPM308L priedą radau draudimo išlaidas, o palūkanos už paimtą kreditą gyvenamajam būstui įsigyti, jei tas būstas buvo įgytas 2015 metais, ten, kaip suprantu, ir neturi būti rašomos?
  Dar kartą dėkui:)

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Violeta, ačiū už gerus žodžius. Taip, 2009 metais buvo panaikinta lengvata būsto palūkanoms, tad naujiems būsto kreditams ji netaikoma.

 18. Gitana

  Laba diena,o as pasimetusi ir nezinau kaip man daryti,nes vaiko gyvenama vieta nustatyta su manim,draugas buvo paduitas alimentu isjieskojimui pries 4metua,bet mes daba gyvenam kartu ir bendras vaikas kartu.,tai kaip as skaitausi ar viena auginanti vaika,nors realei taip nera?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Kaip teismai yra išaiškinę, jeigu tėvas gyvena atskirai, net jei ir moka alimentus, laikoma, kad jis vaiko neaugina, nes per mažai laiko praleidžia kartu. Jūsų atveju gaunasi, kad kaip ir kartu augina.

 19. Ramunas

  Sveiki, turiu ir as klausima. Jau keli metai nebepildau GPD nes negaunu pajamu LT, nes dirbu NO, o EDS nesuformuoja ar negali suformuoti preliminarios deklaracijos. Turiu busto kredita ir gyvybes draudima kur islaidas uz tai galeciau susigrazint, bent jau zmona galetu tai padaryt. Ka tureciau daryt tokiu atveju. Aciu

  1. Viktorija

   Jei 2016 nupirkome buta su paskola, moku ir kredita ir palukanas bankui ar galiu sugrazinti palukanas? Nes vyrui sake nieko nepriklauso paskola turejo buti paimta iki2008 m.

  2. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Grąžina ne išlaidas, o sumokėtą mokestį, tenkantį toms pajamoms, už kurias padarėte išlaidas. Nėra pajamų, nėra ir ką grąžinti. Jeigu žmona dirba Lietuvoje, galbūt ji ir gali įtraukti išlaidas į savo deklaraciją.

 20. Arturas

  Norejau pasidometi , jai as pirkau nama praeitais metais, galima deklarutoi?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Lengvata taikoma tik iki 2009 m. pirktam būstui.

 21. Viktorija

  Jei 2016 nupirkome buta su paskola, moku ir kredita ir palukanas bankui ar galiu sugrazinti palukanas? Nes vyrui sake nieko nepriklauso paskola turejo buti paimta iki2008 m.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Lengvata taikoma tik iki 2009 m. pirktam būstui.

 22. Edita

  Sveiki dirbu pagal verslo liudijima negaunu jokiu lengvatu menesines islaidos vien uz mokescius :kede 120,verslo liudijimas 150,priemones 200 ir viskas I minusa jau puse metu.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Edita, verslo pradžia visada sunki. Žiūrėkite į tai kaip į investiciją 🙂

 23. Rytis

  Sveiki, as asmeniskao dirbu Norvegijoje, as dabar esu tevystes atostogose. Su zmona turime du mazus vaikus tai zmonai priklausys dviguba suma uz vaikus? Nes as nemanau ar pildysiu deklaracija.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jeigu nesate deklaravę išvykimo iš Lietuvos, tada taip, gali žmona paimti ir Jūsų NPD, žinoma, jeigu Jums NPD už vaikus nebuvo taikytas mokant tėvystės pašalpą.

 24. Jola

  Sveiki, su vyru turime du vaikus. Vyras deklaracijos nepildys, ar as galiu rasyti visa NPD suma uz vaikus sau.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jeigu vyras metų eigoje už vaikus netaikė NPD, manau, galite. Nors nežinau, kaip VMI pažiūrės. Blogiausiu atveju, lieps pateikti patikslintą.

 25. Nerijus

  Laba diena,
  Jeigu esi samdomas darbuotojas ir dar gauni papildomai pagal autorine sutartį, tai kaip tada pildyti deklaraciją? Kur įvesti gautą autorinį atlygį ir apskaičiuoti kiek reikia sumokėti?
  Ačiū!

 26. Dovidaitė Brigita (Post author)

  Jeigu gavote autorinių pajamas iš juridinių asmenų, jie patys turėjo išskaičiuoti ir sumokėti visus mokesčius. Jūsų deklaracijoje autorinių suma turėtų matytis apmokestinamųjų pajamų priede.

 27. Rima

  Užpildžiusi deklaraciją turejau gauti 21 eu už įmokas draudimui. Tačiau kai papildžiau deklaraciją apie išmokėtą ligos pašalpą,likau pati skolinga valstybei 3 eu. Vadinasi užpildžius info dėl ligos pašalpos viso atskaičiavo 24 eu. Kodėl taip galėjo įvykti? Ar aš pati kažkur galėjau suklysti puldydama. Ar man tiesiog buvo klaidingai paskaičiuota išmoka, o dabar turiu grąžinti tą permoką? Ir kodėl taip nutinka apskritai. Ačiū už atsakymą.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Taip nutinka todėl, kad kai dirbate nepilną mėnesį, Jums priskaičiuoja mažesnį atlyginimą ir dėl to didesnį NPD. Tačiau Jūs dar gaunate pašalpą, todėl gaunasi, kad buvo pritaikytas per didelis. Iš čia atsiranda mokesčio nepriemoka. Apie tai rašiau Kodėl aš likau skolingas valstybei? NPD dydžiai pasikeitę, bet principas tas pats. Rekomenduoju paskaityti 😉

 28. Asta

  Laba diena,
  jei vaikas mokosi gimnazijoje ir mokslas joje yra mokamas ar tą sumą į deklaraciją taip pat įrašyti?
  Ačiū 🙂

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Lengvata taikoma tik tada, kai vaikas mokosi profesinėje arba aukštojoje mokykloje, kurią baigęs įgija bakalauro ar magistro laipsnį arba profesinę kvalifikaciją. Gimnazijoje greičiausiai profesinės kvalifikacijos neįgis, tad lengvata negalėsite pasinaudoti.

  2. Petras

   Man atrodo, kad PNPD už vaikus taikomas tol, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Gimnazijoje turėtų pagal tokią mokytis.
   Čia VMI išaiškinimas: https://www.vmi.lt/cms/leidiniai27/-/asset_publisher/S9wH/content/id/7501

  3. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Ačiū, Petrai, už pastebėjimą. Taip, kol vaikas mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, įskaitant ir gimnaziją, tėvams taikomas papildomas NPD. Galbūt aš ne taip supratau Astos klausimą. Maniau, ji klausia, ar gali už mokslą sumokėtas išlaidas atimti iš pajamų.

 29. Ernesta

  Sveiki. Mano sūnui 2016 m. birželio 1 d. suėjo 18 metų. Pildydama deklaraciją 17 laukely už jį parašiau tik 600€ (už 5 mėn po 120, nes jį auginu viena), maniau, kad sulaukus pilnametystės jau nebepriklauso. Jis mokosi VšĮ mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Tai aš galiu už jį pildyt visą priklausomą mpnpd kol jis mokysis šioj mokykloj ar kaip? Šiemet jis antrame kurse. Ačiū už atsakymą.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Kaip tik virš Jūsų komentaro Petras pasidalino nuoroda į VMI konsultaciją. Jeigu Jūsų sūnus mokosi pagal bendrojo ugdymo programą bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje, Jums taikomas papildomas NPD iki tol, kol sūnus baigs mokyklą.
   Beje, net jei Jūsų vaikas nesimokytų mokykloje, Jums vis dar priklausytų papildomas NPD už birželio mėnesį. Papildomas NPD nustojamas taikyti ne tą patį, o kitą mėnesį, kurį pasibaigia teisė jį gauti.

 30. Laima

  Sveiki,

  2016 m. pabaigoje 4 mėn. nedirbau. Skaičiau, kad tokiu atveju galiu susigražinti dalį GPM. Kaip tai reikėtų įforminti deklaracijoje? ačiū už atsakymą.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Laima, kažkaip ypatingai forminti nereikia. Tiesiog Jums metų eigoje buvo pritaikyta mažiau NPD negu priklauso. O kai pildysite deklaraciją, Jums paskaičiuos visą priklausantį NPD ir savaime apsiskaičiuos, kad per daug mokesčių sumokėjote, todėl grąžins. Svarbu tik deklaraciją pateikti iki gegužės 1 d.

 31. Violeta

  Man nerodo GPM308L priedo. Kodel? 🙁

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Violeta, arba Jūs nepatyrėte leidžiamų atskaityti išlaidų, arba patyrėte, bet niekas VMI apie tai neinformavo. Jeigu turite išlaidų ir norite jas deklaruoti, susiraskite kažką panašaus į pridėti lapų ar priedų. Tiksliai nepamenu, bet yra kažkoks toks mygtukas.

 32. Salvinija

  Nemoku prisegti banko išrašo už sūnaus studijas. Į deklaraciją sumą įrašiau, bet pernai VMI paprašė atsiųsti įrodantį dokumentą. Noriu tai padaryti ir šiemet, bet neatsimenu kaip tai dariau pernai….

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Aš tiksliai nežinau, bet lyg pirmame lape yra galimybė pažymėti varnelę, kad pridedami dokumentai. Gal atsiras tada kokia galimybė tuos dokumentus prisegti.

 33. Monika

  Sveiki, norejau paklausti del 17 langelio. Pateikdama deklaracija nieko i ji neirasiau, bet auginu du vaikus. Vienas vaikas santuokoje, gime 2016-01-05, kita auginu nuo kito vyro net nebuvome vede, kaip ir viskas aisku as grazinu uz ji 1440 eur, nes auginu viena. Bet kitas vaikas santuokoje su vyru, bet man deklaracijoje 15 berods langeli parase suma 2400, kaip ir su vyru nedalinome per puse, bet dabar kaip pasiskaiciau jusu prasyma kaip pildyti pasirodo reikejo 17 langeli uzpildyti, tai dabar jau nieko nebesuprantu lyg tai 33 langeli raso, kad grazins 360 eur, bet ar tikrai gerai, kad palikau tuscia 17 langeli?? Prasau paaiskinkite, nes nieko jau nebesuprantu…

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Monika, 15 laukelyje įrašomas pagrindinis NPD, kuris apskaičiuojamas pagal Jūsų pajamas. 17 laukelyje įrašomas papildomas NPD už vaikus.
   Dėl to, kad palikote tuščią, niekas nesupyks. Tiesiog gali būti, kad galėjote susigrąžinti daugiau nei dabar atgausite. Plačiau apie NPD skaitykite čia.
   Jeigu sugalvosite, kad norite iš naujo pateikti, kaip tą padaryti, skaitykite čia.

 34. Inga

  Sveiki. Kokiu budu galutinai iš Lietuvos išvykstančio asmens pajamų deklaraciją pateikti VMI jei nuo 2016 metu antro pusmecio isvykau is Lietuvos nuolatinai ir nesu Lietuvos gyventoja?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Teikiant deklaraciją už 2016 metus pirmojo puslapio viršuje, šalia laikotarpio, yra laukelis, iki kurios dienos deklaruojamos pajamos. Jis skirtas išvykstantiems.

 35. Rasa

  Sveiki. O kaip su globojamais vaikais? NPD turbūt nepriklauso?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Rasa, deja, už globojamus vaikus NPD netaikomas. Tik už įvaikintus.

 36. Felicija

  Dėkui už išsamiai ir paprastai išdėstytą informaciją.
  Man tik kilo klausimas, jei praėjusiais metais deklaruojant buvo pritaikyta NPD suma metams tik už vieną vaiką 1440 (jų turiu du, deklaruoju pajamas tik viena) – ar galiu dabar iš naujo pateikti deklaraciją už 2015 metus prirašant NPD už abu vaikus 2880?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Vat, žinokit, nežinau. Kai susimokėti mokesčius, tai dar ir susirastų Jus, ir lieptų užpildyti, ir susimokėti turėtumėte. O kai susigrąžinti, nežinau. Pamėginkite paskambinti ir paklausti. Tik gal jau po gegužės 1 d. – bus lengviau prisiskambinti.

 37. laura

  nesuprantu , kaip yra
  PERSPĖJIMAS: Jei 33 laukelyje apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma yra didesnė už grąžintiną 46 laukelyje privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą, tai turite sumokėti gautą skirtumą -116 Eur, iš mokėtinos sumos atėmę grąžintiną sumą įmokos kodu 1441.
  uzpildzius deklaracija man ismete toki perspejima, nors 46 laukelyje jokios sumos nera irasyta ar as skolinga ? ar man cia grazins man tokia suma? taip pat isejau i dekreta 03.09 bet duomenu nera dar pateikta ar man pateikti ar nukelti i kitus metus? aciu

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   O Jums 33 laukelyje suma su pliuso ar minuso ženklu?
   Dekretas jau šiais metais, kaip suprantu. Tai pildant deklaraciją neaktualu. Pildom už 2016 metus.

 38. Jolanta

  Sveiki, norėjau pasiteirauti ar būtų galima šiais metais deklaruoti pajamas už 2015 m. ir pvz. susigrąžinti pinigus už mokslus (buvo mokėta 2015 m.)? Tada nedirbau ir nedeklaravau šių pinigėlių, tačiau dabar dirbu ir norėčiau deklaruoti, geriau man deklaruoti ar tėvams, kad sugrąžintų?

  1. Saulius

   Be abejo galima už 5 praėjusius metus.

 39. vytautas dobilas
 40. Kristina

  Sveiki, anksčiau, būdavo lengva, pasitikrinau, užpildžiau ir baigta. Tačiau šį kartą atsidariusi nustebau, radau, kad turėsiu sumokėti 70 EUr :(. Galvoju reikia pasiaiškinti, bandau jau visą mėnesį savo jėgomis užpildyti, tačiau vis tiek man kyla neaiškumų. Gal galėsite pagelbėti.
  Iki 2016.09.23 buvau vaiko priežiūros atostogose. Ir matau, kad man buvo taikomas NPD, o PNDP nepritaikytas. Nuo 09 įsidarbinau ir jau NPD nebepriklausytų pagal pajamas ir darbdavys pradėjo taikyti PNPD (60 eur). Man neaišku, tada ar toms pajamoms kai buvau vaiko priežiūroje irgi turėjo būti taikomas pnpd? ir kutr tada supildyti tą informaciją? Ir kai skaičiuji metinį NPD tai ar turi reikšmės, kad kažkada jis priklausė?
  Ačiū.

  1. Kristina

   Brigita, išsiaiškinau, jau pagal kitus Jūsų įrašus savo klausimą! Lbai ačių, kad taip išsamiai surašot viską. Tik man vis tiek liko klausimas dėl PNPD. Pagal tuos duomenis kur Sodra pateikė VMI matau, kad prie faktiškai taikytas PNPD laukelio nieko nėra, nei nulio nei kokio skaičiaus. Gl žinote ar priklauso PNPD kai esi vaiko priežiūros atrostogose? Ar jis turėjo būti taikomas?

  2. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Kristina, metų gale Jums priklausantis NPD perskaičiuojamas pagal visas metines pajamas. Jeigu pašalpa buvo maža, o atlyginimas didelis, atsiranda neatitikimai. Plačiau apie tai skaitykite „Kodėl aš likau skolingas valstybei?“. NPD sumos šiais metais kiek kitokios, bet principas tas pats.
   PNPD taip pat taikomas metinėms pajamoms. Galite taikyti kas mėnesį, galite netaikyti ir tik metų gale užsipildyti deklaraciją ir prisitaikyti.
   Iš tiesų nėra skirtumo, ką Jūs metų eigoje darėte. Metų pabaigoje imamos metinės pajamos ir pritaikomas metinis NPD ir PNPD. Ir tada apskaičiuojamas skirtumas tarp to, ką sumokėjote, ir to, ką turėjote sumokėti.

 41. vytautas dobilas

  kas yra eds

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Vytautai, dėkui už pastabą! Papildysiu, kad tai elektroninė deklaravimo sistema.

 42. Mindaugas

  Laba diena Brigita, su žmona auginame 1 vaiką, deklaruodami pajamas PNPD prisitaikėme norimu santykiu. Deklaravus gavosi, kad man VMI skolinga 85 Eur, o žmona skolinga VMI 75 Eur. Ar laukti kol man VMI sumokės 85 Eur, ar žmona pirma turi sumokėti VMI 75 Eur? Ar tiesiog mums nieko nereikia daryti, o VMI man perves 10 Eur. Labai lauksiu atsakymo, nes kol kas niekur nerandu apie tai informacijos.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jei pateikėte deklaracijas tokias, tai Jums sumokės 85 Eur, o žmona iki gegužės 1 d. turi sumokėti 75 Eur. Bet gal galite pastumdyti dar NPD už vaiką ar pasidalinti kitas išlaidas, kad žmonai mokėti nereikėtų, o Jūs susigrąžintumėte daugiau. Kaip patikslinti deklaraciją skaitykite čia.

 43. Dana

  laba diena,gal galėčiau sužinoti VMI sąskaitos numerį į kurią reikia pervesti deklaruotų pajamų įsiskolinimą

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)
 44. Sandra

  Laba diena, noriu paklausti jei abu su vyru dirbame ir gyvename Norvegijoje bet isvykimo nesame deklarave.kaipmtada su deklaracijomis kaip ka reikia pildyti gal zinote ar tiesiog skambinti i vmi tiesiai ir klausti. Is anksto dekojunuz atsakyma,

 45. Eglė

  Sveiki,
  o jeigu man antrame puslapyje 31 laukelyje parašyta -153, o 33 laukelyje 153? Tai čia išeina kad nieko negausiu?ar kaip suprasti? Atsimenu anais metais irgi buvo kažkas panašaus, bet taip įvyko dėl VMI klaidos. Tai kur man pasitikrinti? Ačiū.

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Egle, reikia žiūrėti į 33 laukelį. Jeigu ten pliusas, kaip kad sakote, vadinasi, susigrąžinsite. Tai kad lyg ir visada būna 31 laukely minusas, jei 33 pliusas.

 46. Ruta

  Jeigu VMI skolinga man, iki kada atgausiu pinigus?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Rūta, sunku pasakyti. Bet jei nekils neaiškumų, turėtumėte greitai atgauti. Kai kurie jau yra atgavę.

 47. Silvija

  Sveiki, ačiū už labai naudingą gidą! Bet man kilo toks klausimas – dirbau įmonėje, kuri dalį atlyginimo išmokėdavo į sąskaitą, o dalį – grynais pinigais. Galop ji bankrutavo. Dabar deklaracijoje yra suma tik atlyginimų, pervestų į sąskaitą, o grynaisiais nesimato. Jie man duodavo pinigų priėmimo-perdavimo kvitus pasirašyti, bet pasilikdavo sau, tai aš nežinau, kiek išmokėta man grynais iš viso bus (sumos keitėsi – nes darbo pobūdis toks), nekilo mintis paklausti, o dabar neįmanoma susisiekti su niekuo. Ar tokios pajamos deklaruotinos?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jūsų situacija kvepia juodąja buhalterija. Koks atlyginimas darbo sutartyje? Ar jis sutampa su deklaracijoje nurodytu? Iš esmės deklaruoti darbo užmokestį ir sumokėti visus mokesčius turi darbdavys.

 48. Petras

  Sveiki, nerandu kur pylditi deklaracijos forma už mokamas studijas, nuo 2016.09 – 2017.06 .

 49. deividas

  man rodo tik 2015 metus

 50. rita

  Gaila anksciau nemaciau sito straipsnio.As praeitais metais dirbau ir viena auginu du vaikus iki 18metu.Gavau tik 160 e mokesciu.Kaip supratau galejau gauti daugiau

 51. Mere

  Labas, vyras ūkininkas, sugyventine nedirbanti ir turi 2 bendrus vaikus. Ar kazka turetu gauti ar ne?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Gauni tada, kai mokesčius moki. Nes gauni ne pinigus, o susigrąžini mokesčių permoką.

 52. Deivydas

  2016metu vasara dirbau 1.5menesio, yra tikimybe gaut kiek nors pinigu?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Priklauso nuo to, kiek mokesčių sumokėjote.

 53. Jonas

  Laba diena. Turiu keletą klausimų. Pamenu, praėjusiais metais pradėjus pildyti deklaraciją joje jau buvo automatiškai atsiradę duomenys, kuriuos aš patikrinau ir deklaravau. Dabar – prisijungus pildyti radau, kad visur vien 0 ir yra atsidariusi galybė nereikalingų priedų. Taip pat peržiūrėjus pažymą už 2016 m pajamas – radau nelogiškus skaičius bei pajamų šaltinius, kurie man yra nepažįstami. Gal numanomte, kodėl taip galėjo nutikti?

  1. Dovidaitė Brigita (Post author)

   Jonai, gali būti, kad Jūs atsidarėte ne preliminarią deklaraciją, o tiesiog tuščią blanką. Ieškokite preliminarios. O dėl neaiškios kilmės pajamų tikrai negaliu pakomentuoti 🙂

 54. Egidijus

  Uzpildzius deklaracija 33 laukelyje buvo teigiama suma, po deklaracijos pateikimo gavau pranesima jog as esu skolingas. Tad vistiek nesuprantu kaip zinoti kada skoloje as o kada jie.
  31 laukelis -153
  33 laukelis 153
  40b laukelis 90
  44 laukelis 90
  46 laukelis -90

  Likau skoloj 26.07

  1. Saulius

   O čia kurie metai?
   Skaičiuojant grynai pagal deklaraciją, tai plius 63 gaunasi (153-90), bet jei turėjote kokių nors skolų už ankstesnių metų deklaracijas, tai jas pirmiausiai padengė, todėl ir nieko negrąžinti.

 55. Ausra

  Laba diena.Su vyru issiskyriau 2018m tai noriu pasiteirauti ar jam priklauso puse vaiko isirasyti uz 2017m.Kitas dalykas as pateikiau deklaracija su pilnu vaiku jei reikejo dalintis ar galima pateikt deklaracija is naujo.ar laukti laisko kai perziures.aciu

 56. K

  Sveiki. Matau pas save, kad sumokėjau draudimamas 707,52, nuo kurių, kaip suprantu turėčiau atgauti 15 proc., tačiau man grąžinama suma gerokai mažesnė nei 15 proc. ar aš ką nors ne taip suprantu nes nuo sumos 15 proc. būtų 106,12 euro?

 57. zivile

  sveiki jei as nedirbau 2017metais ir turiu du vaikus ar gauciau ka nors nes man nemeta 2017m

 58. Jelea

  Peržiūrėjau savo pajamų deklaraciją. Rodo,kad teks sumokėti Man vmi. 2017m. turejau nedarbinguma dėl vaikų ligos.Tik Nuo 2017m. Gegužės 1d.parasiau prašymą dėl NPD netaikymo abiems vaikams. Apart DU turiu nuo 2017m.papildomas pajamas dėl vaikų neigalumo… Ar dėl šių priežasčių esu skolinga vmi?

 59. Gintare

  Laba diena, dirbu dviejose darbovietese, viename taiko pnpd, kitoje netaiko , uz 2016 metus gavau ta nepritaikyta npd, uz 2017 negaunu, kodel? Aciu uz atsakyma

 60. Viktorija

  Sveiki,
  dirbu lagal verslo liudijima visus metus, mhm truputi pasimeciau su pildymu. Man pildyti tik V13, V14, V15 ir V16? 🙂

 61. Vaivile

  Sveiki.dirbau praitais metais apie 2men ir gavau atlyginima ir deklaravus iskilo klausimas nera grazintinos sumos.ar tai gali but nes pernai deklaravus tokia pat suma buvo grazintina suma?

 62. Sandra

  O jei esi papildomai apsidraudes ar įmanoma susigrazint?

 63. Justina

  Laba diena,
  norėjau paklausti dėl deklaracijos. Tie duomenys, kurie sukelti viskas ten gerai, žinau kaip pateikti. Bet yra neperkeltų duomenų, nes pardavėme būstą. Būstas parduotas 2017 m. kovą, o balandį jau pirkom sklypą ir pradėjom namo statybas. Tai tą sumą, gautą už būstą reikia kažkur įrašyti? Kadangi pirkom sklypą ir pradėjom statybas (viskas registruota Registrų centre), tai VMI kaip ir neturėtume nieko mokėti. Ar visa tai reikia teikti per gyventojo (šeimos) deklaraciją? Ačiū už atsakymą.

 64. Gita

  Norejau paklaust jei gyvybes draudimo sumoketa 455 per metus. Atgausim 15 proc? Tai butu apie 60 euru ar as ne taip skaiciuoju?

Comments are closed.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos